Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Archief

In de loop der jaren is er heel wat verkaatst in de federatie franekeradeel. 

 

In het archief vindt u (bijna) alle uitslagen terug. 

 

In het archief: 
Federatiecyclus
Overige uitslagen: 

Tzum: Basisscholen d.e.l 

Tzum: Master B.J.F.  Fokkema partij 
Schalsum: Senioren d.e.l. 
Franeker: Franekeradeelpartij-Jeugd 
Franeker: Franekeradeelpartij-Senioren 

Bodeusklassement
Nieuwenhuiscyclus

Dorpencompetitie

Heeft u nog leuke foto's? Stuur deze dan naar:
klaskekooistra@hotmail.com