Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Bodeusklassement

Herbayum / Hitzum 16 Mei  aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur aanvang: overige Cat: 17.00 uur 
Dongjum / Midlum 23 Mei aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur aanvang: overige Cat: 17.00 uur
Hitzum / Herbayum 20 Juni aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur aanvang: overige Cat: 17.00 uur                    
Franeker / Dongjum 27 Juni aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur aanvang: overige Cat: 17.00 uur          


Eindstand in het klassement 2007

Welpen:                
Durk Scheen
Thirza Osinga
Cathrinus van Wieren

 

Pup. Jongens:       
Niels Bouma
Kars Zeinstra                                           
Allard Nicolai                                           

Pup. Meisjes: 
Marrit Zeinstra
Johanna Atsma
Elske Bakker

Schooljongens:     
Jildert van der Woud      
Corne Offringa   
Arne Tigchelaar

Schoolmeisjes: 
Joukje Salverda

Jongens / Meisjes: 
Jorrit van Smeden
Cor Boonstra
Dion Groen 


Uitslagen: Herbayum / Hitzum 16 Mei 2007

 

Welpen: Winnaarsronde:                      
1ste prijs:Thirza Osinga Dongjum Maikel Dijk Dongjum  
2e prijs:   Jasper Miedema Peins  Niels Strikwerda Tzum                    


Verliezersronde
1ste prijs:Durk Scheen Ried Symen Wijnia Tzum
2e prijs:  Edwin Miedema Peins Jan Smink Dongjum

 

Pupillen Jongens: Winnaarsronde:                    
1ste prijs:Kars Zeinstra Franeker  Niels Bouma Herbayum Mark Wilbers Ried                                             
2e prijs:   Allard Nicolai Franeker Rocco Zwart Achlum Thom Strikwerda Tzum

Verliezersronde 
1ste prijs:Edze Wigarda Ried  Stef de Warle Ried Sjoerd Smit Franeker  

 

Pupillen Meisjes: Winnaarsronde:                      
1ste prijs:Marrit Strikwerda Tzum Marrit Zeinstra Peins                                          
2e prijs:  Elske Bakker Tzum Marije Miedema Tzum


Verliezersronde:
1ste prijs: Anne Berber Zeinstra Peins Jikke Sieperda Tzum


Schooljongens / Schoolmeisjes: 

Winnaarsronde:                         
1ste prijs: Daan Vermei Schalsum Jilderd vd Woud Tzum Willem Miedema Hitzum                                           
2e prijs:    Martijn de Haan Franeker Corne Offringa Franeker Jessye Greidanus Tzum

Verliezersronde:     
1ste prijs:Douwe Rienstra Peins Anne Wigarda Ried Jurrit vd Meulen Tzum                                        

 

Jongens: 
Winnaarsronde:                              
1ste prijs:Jorrit van Smeden Herbayum Dion Groen Ried  
2e prijs:  Cor Boonstra Franeker Arjan Arriu Schalsum

 Verliezersronde: 
 1ste prijs:Luuk Vermei Schalsum Klaas Salverda Franeker           


Meisjes: 
Winnaarsronde:    
1ste prijs:Marike Hoekstra Achlum Joke Kolthof Franeker  
2e prijs:  Nynke K. vd Meer Tzum Elisa Tichelaar Hitzum

Verliezersronde
1ste prijs:Lize Schotanus Peins Jeannette Yntema Tzum

 

Uitslagen: Dongjum  / Midlum 23 Mei 2007

Welpen: Winnaarsronde:                                  

1ste prijs:Cathrinus van Wieren Ried   Thirza Osinga Dongjum
2e prijs:   Durk Scheen Ried Jan Smink Dongjum                              


Verliezersronde
1ste prijs:Jasper Miedema Ried Jitske vd Sluis Tzum
2e prijs:  Wesley Bollema Franeker Robert Broeders Ried

 

Pupillen Jongens: Winnaarsronde:                    
1ste prijs:Glenn Groen Ried Niels Bouma Herbayum   
2e prijs:   Sander Hoekstra Tzum   Sjoerd Smit Franeker 

Verliezersronde
1ste prijs:Patrick Miedema Peins Tjidsger Terpstra Tzum
2e  prijs: Stef de Warle Tzum Bauke Idsardi Herbayum

              
Pupillen Meisjes: Winnaarsronde:                    
1ste prijs:Marrit Zeinstra Peins Johanna Atsma Tzum                                         

 

Schooljongens / Schoolmeisjes: 
Winnaarsronde: 
1ste prijs:Jilderd van der Woud Tzum Douwe Rienstra Peins Jurrit van der Meulen Tzum  
2e prijs:  Martijn de Haan Franeker Joukje Salverda Franeker Nynke Agema Midlum

                           
Verliezersronde: 
1ste prijs:Daan Vermei Schalsum Jessye Greidanus Tzum Wiebe Anema Achlum                            

 

Jongens / Meisjes:
Winnaarsronde:                             
1ste prijs:Jorrit van Smeden Herbayum Theo Smit Franeker Jeannette Yntema Tzum
2e prijs:  Cor Boonstra Franeker Sietse Greidanus Tzum Nynke K. vd Meer Tzum              

Verliezersronde:
1ste prijs:Kevin Hoekstra Hitzum Theo Smit Schalsum Femke vd Meulen Tzum

 

Uitslagen: Hitzum  / Herbayum 20 Juni 2007

Welpen: 
Winnaarsronde:  
1ste prijs:Durk Scheen Ried Robert Broeders Ried  
2e prijs:   Cathrinus van Wieren Ried Jan Smink Dongjum 
3e prijs:   Rick de Warle Tzum Maurice Kooistra Dongjum

Verliezersronde

1ste prijs:Jasper Miedema Ried Nieske Idsardi Herbayum

2e prijs:   Sjaak Bakker Tzum Niels Strikwerda Tzum


Pupillen  Winnaarsronde:                                  Verliezersronde
1ste prijs:Allard Nicolai Franeker  Niels Bouma Herbayum
2e prijs:   Marrit Zeinstra Peins Jaap van Dijk Tzum                           

1ste prijs:Janco de Groot Franeker Jikke Sieperda Tzum
2e  prijs: Jelle de Waard Ried Symonet Strampel Tzum                                        

 

Schooljongens / Schoolmeisjes: 
Winnaarsronde:                              
1ste prijs: Dennis Zijlstra Franeker Jilderd van der Woud Tzum   
2e prijs:    Corne Offringa Franeker Arne Tigchelaar Herbayum

Verliezersronde                      

1ste prijs:Wiebe Anema Achlum Joukje Salverda Franeker

Jongens / Meisjes:
Winnaarsronde:                             
1ste prijs: Eelco Boonstra Franeker Arjan Arriu Schalsum  Anita Hoekstra Tzum


Verliezersronde
1ste prijs:Luuk Vermei Schalsum Joke Kolthof Franeker Jeannette Yntema Tzum
2e prijs:   Jorrit van Smeden Herbayum Klaas Salverda Franeker Dion Groen Ried

 

Uitslagen: Franeker / Dongjum 27 Juni 2007

Welpen: 
Winnaarsronde:  
1ste prijs: Durk Scheen Ried Jitske vd Sluis Tzum
2e prijs:   Floris Visser Ried Siemen Wijnia Tzum  
3e prijs:   Sjaak Bakker Tzum Nynke de Jong Tzum 


Verliezersronde
1ste prijs:Maikel Dijk Dongjum Reinder Bouma Ried    
2e prijs: Reinder Boonstra Franeker Geert Kleefstra Boer


Pupillen Jongens: 
Winnaarsronde:                    

1ste prijs: Kars Zeinstra Franeker Elske Bakker Tzum  
2e prijs:    Allard Nicolai Franeker  Johanna Atsma Tzum       
3e prijs:    Patrick Miedema Peins Marrit Strikwerda Tzum
3e prijs:   Marrit Zeinstra Peins Janco de Groot Franeker     

 

Verliezersronde

1ste prijs: Sander Hoekstra Tzum Rinske Bouma Ried

 2e  prijs:  Marije Miedema Hitzum Thom Strikwerda Tzum


Schooljongens / Schoolmeisjes: 

Winnaarsronde:                         
1ste prijs: Erwin Atsma Tzum Arne Tigchelaar Herbayum                                   
2e prijs:  Corne Offringa Franeker Joukje Salverda Franeker


Verliezersronde:
1ste prijs:Dennis Zijlstra Franeker Huite Zonderland Herbayum

                                                      

Jongens / Meisjes:
Winnaarsronde:                              
1ste prijs: Cor Boonstra Franeker Remco de Vries Franeker Nynke van Wallinga Hitzum                                 
2e prijs:   Mark de Vries Franeker Sietse Greidanus Tzum Douwina Yntema Tzum


Verliezersronde:
1ste prijs:Jorrit van Smeden Herbayum Arjan Arriu Schalsum Joke Kolthof Franeker