Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Welkom

Deze d.e.l. (door elkaar loten) wedstrijd is voor het eerst georganiseerd in 1951 en wordt steeds gehouden in het dorp Tzum.

De wedstrijd is bestemd voor leerlingen van de basisscholen die zich in het gebied van de Federatie Franekeradeel bevinden.

 

 

Reglementen:

- De scholen worden tijdig op de hoogte gesteld van de datum waarop de wedstrijd wordt gehouden en de verdere bijzonderheden.

- De deelnemers kunnen door de scholen worden opgegeven middels een aan hen verstrekt speciaal formulier.

- De opgave per school is onbeperkt.

- De deelname staat open voor leerlingen vanaf de leeftijd van 7 jaar.

- Leerlingen van de betreffende basisscholen die woonachtig zijn buiten het gebied van de Federatie Franekeradeel mogen ook meedoen aan de wedstrijd.

- De wedstrijd kent een A (bij voldoende opgave) en een B klasse.

- De B klasse kent een verliezersronde. De A klasse wordt in poule verband gekaatst.

- De wedstrijd kent 2 koningsprijzen (A klasse en de B klasse).

- De deelnemers zijn geen inleg verschuldigd.

- De prijzen bestaan uit eretekens.

- Voor de winnaars van de 1e prijs worden kransen beschikbaar gesteld.

- De scheidsrechter ontvangt na afloop van de wedstrijd een attentie.

- In een partuur van 3 personen vervult iedere deelnemer een functie.

- De wedstrijd wordt gesponsord door de bevolking van Tzum.

Dit gebeurt door het houden van een collecte (intekenlijst). Een eventueel tekort wordt aangevuld door de Federatie.