Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitite 2004

Einduitslag Federatieve Dorpencompetitie 2004

Pup.Meisjes: Ried                  Doutsen Punter, Froukje G. Wallendal, Rianne Hiemstra
Pup.Jongens: Herbayum     Ricardo Fijma, Angus de Jong, Arne Tigchelaar
Schoolmeisjes: Achlum        Marieke Hoekstra, Winanda de Jong, Matty Noordmans
Schooljongens: Tzum           Klaas Meinsma, Frits Hoekstra, Johannes Hoitema
Jongens: Achlum                   Pieter vd Kooi, Welmer Hoekstra, Tjeerd Hoekstra

In de Catagorie Meisjes zijn de parturen van Hitzum en Ried ondergebracht bij de Federatie Barradeel

Uitslagen: Zweins 14 en 15 mei

Pupillenmeisjes:

1e prijs: Ried  Doutsen Punter Froukje G. Wallendal Rianne Hiemstra        
2e prijs: Herbayum   Nicole Hempenius Eva van Calsbeek Geartsje Paulusma    
3e prijs: Midlum  Marije Agema Akke van NimwegenMariët Saakstra 

Pupillenjongens:
1e prijs: Herbayum  Angus de Jong Arne Tigchelaar  Ricardo Fijma  
2e prijs: Achlum    Willy vd Kooi Joost Noordmans Ronald Scheffer            
3e prijs: Midlum   Bas vd Woude Dennis vd Heide Ruben Bleeker

Schoolmeisjes:
1e prijs: Tzum        Annette vd Veen Jeannette Yntema Ymkje vd Meer    
2e prijs: Achlum     Marieke Hoekstra Winanda de Jong Matty Noordmans

Schooljongens:

1e prijs: Tzum      Frits Hoekstra    Klaas Meinsma Johannes Hoitema          
2e prijs: Franeker   Wiebe vd Meer  Thomas Winsemius  Theo Smit       
3e prijs: Achlum   Henk vd Kooi Jelmer Bruinsma Dennis Bosma

Jongens:

1e prijs: Tzum       Reinout Dijkstra Marten Hingst Cornelis Rusticus           
2e prijs: Achlum     Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra Tjeerd Hoekstra

 

Uitslagen: Achlum 28 mei

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Dongjum    Lianne Knier Bianca Jousma            
2e prijs: Herbayum  Nicole Hempenius Eva van Calsbeek Geartsje Paulusma     
3e prijs: Ried Doutsen Punter Froukje G. Wallendal Rianne Hiemstra

Pupillenjongens

1e prijs: Midlum    Bas vd Woude Ruben Bleeker   Dennis vd Heide          
2e prijs: Tzum        Jilderd vd Woud Auke Sybesma Sjoerd Bakker        
3e prijs:Ried   Remco Miedema Luuk LafeberEdze Wigarda

Schoolmeisjes:
1e prijs: Achlum    Marieke Hoekstra Winanda de Jong Matty Noordmans       
2e prijs: Tzum        Annette vd Veen Jeannette Yntema Ymkje vd Meer

 Schooljongens:
1e prijs: Hitzum     David vd Kuur  Kevin Hoekstra             
2e prijs: Franeker   Wiebe vd Meer Thomas Winsemius Theo Smit        
3e prijs: Tzum  Frits Hoekstra Klaas Meinsma Johannes Hoitema

Jongens:
1e prijs: Achlum    Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra  Tjeerd Hoekstra                
2e prijs: Tzum       Reinout Dijkstra Marten Hingst Cornelus Rusticus

 

Uitslagen: Dongjum 25 en 26 juni 2004

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Herbayum  Nicole Hempenius  Eva van Calsbeek Geartsje Paulusma       
2e prijs: Ried    Doutsen Punter  Froukje G. Wallendal    Rianne Hiemstra       
3e prijs: Dongjum   Lianne Knier Bianca Jousma

Pupillenjongens
1e prijs: Ried         Remco Miedema Edze Wigarda Luuk Lafeber        
2e prijs: Achlum  Willy vd Kooi Joost Noordmans Ronald Scheffer              
3e prijs: Herbayum Angus de Jong Arne Tigchelaar Ricardo Fijma

Schoolmeisjes:
1e prijs: Achlum    Marieke Hoekstra Winanda de Jong  Matty Noordmans         
2e prijs: Tzum     Annette vd VeenJeannette Yntema Ymkje vd Meer

 Schooljongens:
1e prijs: Franeker   Henk Vonk Fedde Talhout Sybren Noordmans               
2e prijs: Tzum     Frits Hoekstra Klaas Meinsma Johannes Hoitema           
3e prijs: Achlum  Henk vd Kooi Jelmer Bruinsma Dennis Bosma

 Jongens:
1e prijs: Achlum     Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra Tjeerd Hoekstra            
2e prijs: Tzum     Reinout Dijkstra Marten Hingst

                            

Uitslagen: Herbayum 1 en 2 juli 

 Pupillenmeisjes:

1e prijs: Ried          Doutsen Punter Froukje G. Wallendal Rianne Hiemstra          
2e prijs: Tzum    Hilda Meinsma Jessye Greidanus Marit Strikwerda     
3e prijs:Herbayum NicoleHempenius Eva van Calsbeek Geartsje Paulusma

Pupillenjongens
1e prijs: Achlum 1   Willy vd Kooi Joost Noordmans  Ronald Scheffer             
2e prijs: Midlum   Ruben Bleeker  Dennis vd Heide Bas vd Woude   
3e prijs: Herbayum   Ricardo Fijma Angus de Jong Arne Tigchelaar

 Schoolmeisjes:
1e prijs: Achlum     Marieke Hoekstra Winanda de Jong  Matty Noordmans           
2e prijs: Tzum1    Annette vd Veen Jeannette Yntema Ymkje vd Meer

Schooljongens:
1e prijs: Franeker   Henk Vonk Fedde Talhout  Sybren Noordmans                     
2e prijs:Tzum       Frits Hoekstra Klaas Meinsma Johannes Hoitema      
3e prijs: Achlum    Henk vd KooiJelmer BruinsmaDennis Bosma

Jongens:
1e prijs: Achlum    Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra Tjeerd Hoekstra                   
2e prijs: Tzum    Reinout Dijkstra Marten Hingst