Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie 2005

Dongjum: 20 en 21 Mei 2005                                        
Vrijdag 20 Juni Aanvang 17.00 uur Cat: Jongens / Meisjes / Schoolmeisjes                           
Zaterdag 21 Mei Aanvang 10.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Schooljongens

Midlum: 10 Juni 2005
Alle Cat: Aanvang 17.00 uur

Schalsum: 24 en 25 Juni 2005                                       
Vrijdag 24 Juni Aanvang 17.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Schoolmeisjes
Zaterdag 25 Juni Aanvang 10.00 uur Cat: Jongens / Meisjes / Schooljongens

Tzum: 9 Juli 2005 Eindwedstrijd
Alle Cat: Aanvang 10.00 uur

De Meisjes pupillen zijn ondergebracht in de Federatie Littenseradeel

 

Einduitslag Federatieve Dorpencompetitie 2005

Pup. Jongens: Franeker  Andries Rombout / Martijn de Haan / Hylke Vietmeyer
Schoolmeisjes: Tzum1 Nynke Karla van der Meer / Douwina Yntema / Anita Hoekstra
Schooljongens: Herbayum Jorrit van Smeden / Angus de Jong / Arne Tigchelaar
Jongens: Tzum1 Marten Hingst / Frits Hoekstra / Erwin Hoekstra 
Meisjes: Sexbierum Jannie Visser / Grada van der Schoot

 

Uitslagen: Dongjum 20 en 21 Mei  
Pupillenjongens:

1e prijs:Ried       Anne Wigarda Edze Wigarda  Remco Miedema               
2e prijs:Tzum2    Sjoerd Bakker Jurrit van der Meulen Tjitsger Terpstra

Schoolmeisjes:
1e prijs:Tzum1   Nynke Karla vd Meer  Douwina Yntema   Anita Hoekstra       
2e prijs:Ried       Alida Schoonbergen Froukje G. Wallendal Doutsen Punter 

Schooljongens:
1e prijs:Herbayum Jorrit van Smeden Angus de Jong Arne Tigchelaar       
2e prijs:Hitzum    David vd Kuur  Kevin Hoekstra Johannes Hettinga      
3e prijs:Schalsum  Luuk VermeiDaan Vermei Arjan Arriu

Meisjes:
1e prijs:Sexbierum Jannie Visser Grada van der Schoot Tineke Faber             
2e prijs:Achlum   Matty Noordmans Amerens de Jong Marike Hoekstra

Jongens:
1e prijs:Achlum     Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra              
2e prijs:Tzum1   Marten Hingst Frits Hoekstra Erwin Hoekstra

 

Uitslagen: Midlum 10 Juni  
Pupillenjongens:
1e prijs:Franeker Andries Rombout  Martijn de Haan Hylke Vlietmeyer           
2e prijs:Tzum1  Erwin Atsma Sander Hoekstra Thom Strikwerda

Schoolmeisjes:
1e prijs:Ried      Alida Schoonbergen Froukje G. Wallendal Doutsen Punter      
2e prijs:Tzum1    Nynke Karla vd Meer Douwina Yntema Anita Hoekstra

Schooljongens:
1e prijs:Schalsum Luuk Vermei Daan Vermei Arjan Arriu                  
2e prijs:Hitzum    David vd Kuur Kevin Hoekstra         
3e prijs:Herbayum  Jorrit van Smeden Angus de Jong Arne Tigchelaar

Meisjes:
1e prijs:Sexbierum Jannie Visser  Grada van der Schoot Tineke Faber            
2e prijs:Ried       Joke Schoonbergen Betty Sjoukje Punter Sjoukje Herrema

Jongens:
1e prijs:Achlum     Pieter vd Kooi Welmer Hoekstra             
2e prijs:Achlum2  Tjeerd Hoekstra Henk vd Kooi

 

Uitslagen: Schalsum 24 en 25 Juni  

Pupillenjongens:

1e prijs:Ried       Anne Wigarda Luc Lafeber     Remco Miedema              
2e prijs:Franeker Andries Rombout Martijn de Haan Hylke Vlietmeyer

Schoolmeisjes:
1e prijs:Tzum1   Nynke Karla vd Meer Douwina Yntema Anita Hoekstra     
2e prijs:Ried       Alida Schoonbergen Froukje G. Wallendal Doutsen Punter 

Schooljongens:
1e prijs:Herbayum Jorrit van Smeden Angus de Jong Arne Tigchelaar       
2e prijs:Hitzum    David vd Kuur Kevin Hoekstra Johannes Hettinga        
3e prijs:Franeker1  Wiebe vd Meer Fedde Talhout Henk Vonk

Meisjes:
1e prijs:Sexbierum Jannie Visser Grada van der Schoot           
2e prijs:Achlum   Matty Noordmans Marike Hoekstra

Jongens:
1e prijs:Achlum1 Tjeerd Hoekstra  Henk vd Kooi          
2e prijs:Franeker Thomas Winsemius Theo Smit Frans Hoekstra

 

Uitslagen: Tzum 9 Juli 

Pupillenjongens:

1e prijs:Franeker Christian de Haan  Martijn de Haan Hylke Vlietmeyer         
2e prijs:Ried       Remco Miedema Jonas Lafeber Mark Wilbers

Schoolmeisjes:
1e prijs:Tzum2   Jessye Greidanus Tea Rixt Wijnia  Wibrecht Hoitema          
2e prijs:Tzum1   Nynke Karla van der Meer Douwina Yntema Anita Hoekstra


Schooljongens:

1e prijs:Hitzum   David vd Kuur Kevin Hoekstra               
2e prijs:Schalsum Luuk Vermei Daan Vermei Arjan Arriu          
3e prijs:Herbayum Jorrit van Smeden Angus de Jong Arne Tigchelaar

                              

Meisjes:
1e prijs:Hitzum    Hanna Kramer Nynke van Wallinga            
2e prijs:Sexbierum Jannie Visser Grada van der Schoot   


Jongens:
1e prijs:Franeker  Thomas Winsemius  Theo Smit  Frank Hoekstra  
2e prijs:Tzum2        Klaas Meinsma Johannes Hoitema Sietse Greidanus