Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie 2006

Ried: 19 en 20 Mei 2006                                              
Vrijdag 19 Mei Aanvang 17.00 uur Cat: Jongens / Meisjes / Schooljongens / Schoolmeisjes                          
Zaterdag 20 Mei Aanvang 10.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes

Midlum: 9 Juni 2006
Alle Cat: Aanvang 17.00 uur

Schalsum: 23 en 24 Juni 2006                                      
Vrijdag 23 Juni Aanvang 17.00 uur Cat: Jongens / Meisjes / Schooljongens / Schoolmeisjes     
Zaterdag 24 Juni Aanvang 10.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes                            

Hitzum: 5 Juli 2006 Eindwedstrijd
Woensdag 5 Juli Aanvang 14.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes
Woensdag 5 Juli Aanvang 17.00 uur Cat: Jongens / Meisjes / Schooljongens / Schoolmeisjes

 

Einduitslag Federatieve Dorpencompetitie 2006

Pup. Jongens: Franeker  Corne Offringa / Martijn de Haan / Hylke Vietmeyer
Pup. Meisjes: Franeker Marloes Fennema / Larissa Bollema / Samantha Bollema
Schoolmeisjes:  Tzum1 Jessye Greidanus / Anita Hoekstra / Douwina Yntema
Schooljongens: Ried  Dion Groen / Jorrit Groen / Dennis Scheen
Jongens: Achlum  Henk van der Kooi / Welmer Hoekstra / Tjeerd Hoekstra
Meisjes:  Hitzum  Hanna Kramer / Nynke van Wallinga

 

Uitslagen: Ried 20 Mei en 1 Juni  

Pupillenmeisjes:

1e prijs:Franeker   Larissa Bollema Samantha Bollema  Iris Wijbenga           
2e prijs: Tzum1    Hilda Meinsma Marrit Strikwerda Monica Jorna

Pupillenjongens:
1e prijs: Franeker  Corne Offringa Hylke Vietmeyer Martijn de Haan               
2e prijs:Ried1      Luuk Lafeber Anne Wigarda Sierk Kooistra

Schoolmeisjes:
1e prijs Tzum1     Jessye Greidanus Anita Hoelkstra Douwina Yntema           
2e prijs: Tzum2   Wibrecht Hoitema Tea Rixt Wijnia

Schooljongens:

1e prijs:Franeker1 Remco de Vries Mathew Guertin   Johannes Talhout               
2e prijs:Schalsum Daan Vermei  Arjan Arriu            
3e prijs Herbayum Angus de Jong Arne Tigchelaar Huite Zonderland

Meisjes:
1e prijs: Hitzum   Hanne Kramer Nynke van Wallinga

Jongens:
1e prijs: Tzum1    Frits Hoekstra Klaas Meinsma               
2e prijs:Schalsum Theo Smit Luuk Vermei                 
3e prijs:Achlum    Tjeerd Hoekstra Henk vd Kooi Dennis Bosma

 

Uitslagen: Midlum 9 Juni  

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Franker     Samantha Bollema  Larissa Bollema   Marloes Fennema         
2e prijs: Ried        Rianne Hiemstra Ilse Scheen Ymkje Bouma

Pupillenjongens:
1e prijs:Ried2         Edze Wigarda Jonas Lafeber Glenn Groen               
2e prijs: Franeker  Martijn de Haan Corne Offringa Hylke Vietmeyer

Schoolmeisjes:
1e prijs:Tzum1       Jessye Greidanus Anita Hoekstra Douwina Yntema          
2e prijs: Hitzum      Elisa Tichelaar Grietje Dijkstra Geertje Dijkstra

Schooljongens:
1e prijs: Franeker1 Johannes Talhout Remco de Vries Mathew Guertin          
2e prijs:Midlum      Bas vd Woude Dennis vd Heide Ruben Bleeker          
3e prijs:Herbayum  Angus de Jong Arne Tigchelaar Huite Zonderland

Meisjes:
1e prijs: Hitzum       Hanne Kramer Nynke van Wallinga 

Jongens:
1e prijs: Achlum      Welmer Hoekstra Henk vd Kooi Tjeerd Hoekstra        
2e prijs: Herbayum  Jord Held Wesley de Jong Jorrit van Smeden            
3e prijs: Hitzum      Kevin Hoekstra David vd Kuur

 

Uitslagen: Schalsum 23 en 24 Juni  

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Franker     Samantha Bollema Larissa Bollema Joukje Salverda       
2e prijs: Tzum1     Hilda Meinsma Marrit Strikwerda Monica Jorna

 

Pupillenjongens:
1e prijs:Ried1         Luuk Lafeber Anne Wigarda Sierk Kooistra               
2e prijs: Tzum       Erwin Atsma Sander Hoekstra Jurrit vd Meulen

Schoolmeisjes:
1e prijs:Tzum1       Jessye Greidanus Anita Hoekstra Douwina Yntema         
2e prijs: Hitzum      Elisa Tichelaar Grietje Dijkstra Geertje Dijkstra

Schooljongens:
1e prijs: Ried          Dion Groen Jorrit Groen Dennis Scheen                   
2e prijs:Tzum        Sjoerd Bakker Auke Sijbesma Jilderd vd Woud         
3e prijs:Franeker1   Remco de Vries Mathew Guertin Johannes Talhout

Meisjes:
1e prijs: Hitzum       Hanne Kramer Nynke van Wallinga 

Jongens:
1e prijs: Achlum      Welmer Hoekstra Henk vd Kooi Tjeerd Hoekstra          
2e prijs: Franeker2  Theo Smit Thomas Winsemius               
3e prijs:Franeker1 Fedde Talhout Wiebe vd Meer Henk Vonk

 

Uitslagen: Hitzum 5 Juli 
Pupillenmeisjes:
1e prijs: Franker     Samantha Bollema Larissa Bollema Joukje Salverda        
2e prijs: Tzum1     Hilda Meinsma Marrit Strikwerda Monica Jorna

Pupillenjongens:
1e prijs: Franeker      Martijn de Haan Corne Offringa Hylke Vietmeyer             
2e prijs:Ried 1         Anne Wigarda Luuk Lafeber Sierk Kooistra

 

Schoolmeisjes:
1e prijs:                                                      2e prijs:

 

Schooljongens:
1e prijs: Ried          Dion Groen Jorrit Groen Dennis Scheen                   
2e prijs:Tzum        Sjoerd Bakker Auke Sijbesma Jilderd vd Woud       
3e prijs:Achlum      Willy vd Kooi Ronald Scheffer Joost Noordmans

 

Meisjes:
1e prijs: Hitzum       

Jongens:

1e prijs: Achlum      Welmer Hoekstra Henk vd Kooi   Tjeerd Hoekstra          
2e prijs: Tzum2       Erwin Hoekstra Reinout Dijkstra Sietse W. Greidanus      
3e prijs:Franeker1 Fedde Talhout Wiebe vd Meer Henk Vonk