Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie 2007

Tzum: 30 Mei 2007                                                            
Woensdag 30 Mei Aanvang 13.30 uur Cat: Pupillen Jongens / Meisjes                                           
Woensdag 30 Mei Aanvang 17.00 uur Cat: Schooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes          

 Peins: 8 en 9 Juni 2007
Vrijdag 8 Juni Aanvang 17.00 uur Cat: Schooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes  
Zaterdag 9 Junii Aanvang 10.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes

Schalsum: 29 en 30 Juni 2007                                           
Vrijdag 29 Juni Aanvang 17.00 uur : Schooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes           
Zaterdag 30 Juni Aanvang 10.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes                             

Achlum: 22 Augustus 2007 Eindwedstrijd
Woensdag 22 Augustus  Aanvang 14.00 uur Cat: Pupillen Jongens / Pupillen Meisjes
Woensdag 22 Augustus Aanvang 17.00 uur Cat: Schooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes 


Winnaars Federatieve Dorpencompetitie 2007

Welpen: Peins  Marrit Zeinstra / Edwin Miedema
Pup. Jongens: Ried Edze Wigarda / Sierk Kooista / Mark Wilbers 
Schooljongens: Achlum Tjitse Ben Hoekstra / Marrit Greidanus / Wiebe Anema
Jongens: Tzum Frits Hoekstra / Erwin Hoekstra / Sietse Greidanus
Meisjes: Achlum Marike Hoekstra / Matty Noordmans  

 

Uitslagen: Tzum 30 Mei   

Welpen:

1e prijs: Peins  Marit Zeinstra Edwin Miedema                      
2e prijs: Ried    Cathrinus van Wieren   Durk Scheen Jasper Miedema 

Pupillenjongens:

1e prijs: Ried   Edze Wigarda Sierk Kooistra Mark Wilbers                                               
2e prijs: Tzum   Sander Hoekstra Stef de Warle Thom Strikwerda           
3e prijs: Franeker2   Michel Zijlstra Marco de Groot

                                              

Schooljongens:

1e prijs:Achlum Marrit Greidanus Tjitse Ben Hoekstra Wiebe Anema                                             
2e prijs: FranekerCorne Offrtinga Hylke Vietmeyer Dennis Zijlstra                               

Meisjes:
1e prijs: Achlum Marike Hoekstra Matty Noordmans

 Jongens:
1e prijs:Franeker3 Theo Smit Thomas Winsemius                      
2e prijs:Tzum     Frits Hoekstra Erwin Hoekstra Sietse Greidanus             
3e prijs:Hitzum   Kevin Hoekstra David van der Kuur Nynke van Wallinga   

                        

Uitslagen: Peins 8 en 9 Juni  

 

Welpen:
1e prijs: Peins       Marit Zeinstra Edwin Miedema                   
2e prijs: Ried   Cathrinus van Wieren  Durk Scheen Jasper Miedema

 

Pupillenjongens0
1e prijs: Ried   Edze Wigarda Sierk Kooistra Mark Wilbers                                               
2e prijs: Tzum   Sander Hoekstra Stef de Warle Thom Strikwerda           
3e prijs: Franeker   Michel Zijlstra Sjoerd Smit Erwin Blauw

Schooljongens:
1e prijs: Achlum     Tjitse Ben Hoekstra Marrit Greidanus Wiebe Anema          
2e prijs:Midlum    Bas vd Woude Wilco van Andel Chiel van der Vaart   

Meisjes:
1e prijs: Achlum      Marike Hoekstra Matty Noordmans 

Jongens:
1e prijs: Tzum        Frits Hoekstra Erwin Hoekstra  Sietse Greidanus               
2e prijs: Franeker 2   Edwin Keizer Wiebe van der Meer Fedde Talhout             
3e prijs: Hitzum   Kevin Hoekstra David vd Kuur Nynke van Wallinga

 

Uitslagen: Schalsum 29 en 30 Juni    

 Welpen:

1e prijs: Peins       Marit Zeinstra Edwin Miedema                    

2e prijs: Ried   Cathrinus van Wieren  Floris Visser Jasper Miedema                 

Pupillenjongens:
1e prijs: Ried   Edze Wigarda Sierk Kooistra Mark Wilbers                                               
2e prijs: Tzum   Sander Hoekstra Stef de Warle Thom Strikwerda           
3e prijs: Franeker   Michel Zijlstra Sjoerd Smit Erwin Blauw

 

Schooljongens:
1e prijs:Franeker Martijn de Haan Hylke Vietmeyer Dennis Zijlstra                
2e prijs: Achlum  Tjitse Ben Hoekstra Wiebe Anema Tsjerk Overal 

Meisjes:
1e prijs: Achlum Marike Hoekstra  Matty Noordmans

Jongens:

1e prijs:Franeker3 Theo Smit Cor Boonstra                       
2e prijs:Tzum     Frits Hoekstra Erwin Hoekstra Sietse Greidanus           
3e prijs:Franeker1   Klaas Salverda Remco de Vries Jan Hof  

 

Uitslagen: Achlum 22 Augustus    

Welpen:
1e prijs: Ried    Cathrinus van Wieren Durk Scheen Jasper Miedema               
2e prijs: Peins   Marrit Zeinstra Edwin Miedema

Pupillenjongens:

1e prijs: Achlum  Jaap van Dijk Rocco Zwart  Tsjerk Overal                        
2e prijs: Ried     Edze Wigarda Sierk Kooistra Mark Wilbers          
3e prijs: Tzum        Sander Hoekstra Stef de Warle Thom Strikwerda 

 

Schooljongens:
1e prijs: Achlum  Tjitse Ben Hoekstra Wiebe Anema  Marrit Greidanus          

2e prijs: Franeker  Corne Offringa Hylke Vietmeyer Dennis Zijlstra 

                                

Meisjes:
1e prijs: Tzum    Douwina Yntema Nynke Karla van der Meer

 

Jongens:
1e prijs:Tzum     Frits Hoekstra Erwin Hoekstra Sietse Greidanus                  
2e prijs:Franeker 1   Klaas Salverda  Remco de Vries         
3e prijs:Hitzum  David van der Kuur Kevin Hoekstra Nynke van Wallinga