Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie 2013

Tzum: 25 Mei 2013                                                             
Peins: 7 en 8 Juni  2013 
Achlum: 28 Juni 2013                                                       
Midlum: 23 Augustus 2013 Eindwedstrijd

 

Winnaars Federatieve Dorpencompetitie 2013

Welpen Jongens: 

Welpen Meisjes:  

Pup. Jongens:

Pup. Meisjes: 

Schooljongens:  

Schoolmeisjes:  

Jongens:   

 

Uitslagen: Tzum 25 Mei 

Welpen meisjes
1e prijs: Tzum: Alise Elgersma / Anke Greidanus / Jildou Wielenga

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Ried: Mara Scheffer / Trea van der Ploeg / Reny van Wieren
2e prijs: Tzum 2: Janet Greidanus / Nynke van der Veen

 

Pupillen jongens
1e prijs: Ried: Jens Bergman / Douwe Uythof

 

Schooljongens/meisjes
1e prijs: Herbaijum: Tjalling Feenstra / Gerrit Huisman
2e prijs  Franeker: Lars Bijlsma / Wesley de Jong / Thomas Werkhoven

 

Uitslagen: Peins 7 en 8 Juni

Welpen Meisjes
1e prijs: Achlum: Meike Oevering / Anita Vrieswijk / Rebecca Zwart


Welpen Jongens
1e prijs: Dongjum: Leeroy Hoekstra / Sander Spoelstra
2e prijs: Tzum: Piter Gerben Palma / Janco Tolsma

Pupillen Meisjes
1e prijs: Tzum 2: Janet Greidanus / Jelma Palma / Nynke van der Veen
2e prijs: Dongjum: Tanya Bakker / Femke Norder / Ilse Pranger

Pupillen Jongens
1e prijs: Franeker: Tim Bijlsma / Alwin Feenstra / Sander Prins
2e prijs: Ried: Douwe Uythof / Jens Bergman

Schoolmeisjes
1e prijs: Anne Wyke Bouma / Mirthe Klazinga / Ineke van der Ploeg

Schooljongens
1e prijs: Herbaijum: Gerrit Huisman / Tjalling Feenstra
2e prijs: Franeker: Lars Bijlsma / Wesley de Jong

 

Uitslagen: Achlum 28 Juni  

 

Welpen meisjes
1e prijs: Achlum: Meike Oevering / Anita Vrieswijk / Rebecca Zwart

Welpen jongens
1e prijs: Ried 2: Bart Pieter Broeders / Harm van der Ploeg
2e prijs: Dongjum: Leeroy Hoekstra / Sander Spoelstra

Pupillen meisjes
1e prijs: Ried: Mara Scheffer / Trea van der Ploeg
2e prijs: Dongjum: Tanya Bakker / Femke Norder / Ilse Pranger

Pupillen jongens
1e prijs: Franeker: Tim Bijlsma / Alwin Feenstra / Sander Prins
2e prijs: Ried 1: Jens Bergman / Douwe Uythof

Schoolmeisjes
1e prijs: Ried: Anne Wyke Bouma / Mirthe Klazinga / Ineke van der Ploeg

Schooljongens
1e prijs: Franeker: Lennard Feenstra / Wesley de Jong

 

Uitslagen: Midlum 23 augustus Eindwedstrijd 

 

Welpen jongens

1e prijs: Ried Bart Pieter Broeders / Harm van der Ploeg
 2e prijs: Ried 1: Marten Dijkstra / Lennart Kingma / Rhys Spek

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Ried: Mara Scheffer / Trea van der Ploeg / Reny van Wieren
2e prijs: Tzum: Janet Greidanus / Jelma Palma / Nynke van der Veen

 

Pupillen jongens
 1e prijs: Franeker: Tim Bijlsma / Alwin Feenstra / Sander Prins
 2e prijs: Dongjum: Justin Hoekstra / Folkert Postma

 

Schoolmeisjes
 1e prijs: Ried: Anna Wyke Bouma / Mirthe Klazinga / Ineke van der Ploeg

 

Schooljongens 1e prijs: Franeker
1: Dylan Betten / Lennard Feenstra / Jort Norder