Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie 2015

Welpen meisjes

1e prijs: Tzum 2: Gerbrich Koster / Yannah Palma / Marrit Wielenga
2e prijs: Achlum: Fokje Vrieswijk / Minke Jonker

 

Welpen jongens
1e prijs: Tzum 1: Sido Cnossen / Simon Benders
2e prijs: Tzum 2: Gerrit Jan Tolsma / Jorrit Palma

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Tzum 1: Alise Elgersma / Jildau Wielenga / Marije van der Meulen
2e prijs: Peins: Maud Looge / Tessa Feenstra / Femke van Wier

 

Pupillen jongens
1e prijs: Ried 2: Harm van der Ploeg / Bart Broeders
2e prijs: Achlum: Hylke Talsma / Rinse Visser

 

Schooljongens
1e prijs: Franeker: Alwin Feenstra / Tim Bijlsma
2e prijs: Jort de Jong / Migchiel Anema / Hylke Talsma

 

Meisjes
1e Achlum: Alien Hoekstra / Janine Yntema 


Jongens
1e prijs: Ried: Frank Scheffer / Thomas Kleefstra / Maurice Kooistra
2e prijs: Franeker 1: René de Haan / Dylan Betten / Jort Norder