Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Dorpencompetitie

Sinds 2004 vindt er ieder jaar de dorpencompetitie plaats. 
Per jaar kunt u de uitslagen terugvinden. 

Heeft u nog leuke foto's? Stuur deze dan naar:
klaskekooistra@hotmail.com