Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Ereleden, Leden van verdienste

ERELEDEN        

 

J. Reinigert Midlum Benoemd in 1953 (overleden)

H. Wierda Dongjum Benoemd in 1953 (overleden)

Burg. Steenhuizen Franekeradeel Benoemd in 1958 (overleden)

K. Wierda Dongjum Benoemd in 1969 (overleden)

J. Odolphi Midlum Benoemd in 1975 (overleden)

B. J. Fokkema Peins Benoemd in 1994

J. Posthumus Zweins Benoemd in 2000 (overleden)

S. Talsma Herbaijum Benoemd in 2006 (overleden)


LEDEN VAN VERDIENSTE

 

H. Nauta Hitzum Benoemd in 2001

J. van der Ploeg Franeker Benoemd in 2003

P. de Groot Midlum Benoemd in 2004

H. Hof Franeker Benoemd in 2007

J. Scheen Ried Benoemd in 2010

J. Poelstra Franeker Benoemd in 2010

J. Kamstra Franeker Benoemd in 2016

D. van Wier Dronrijp Benoemd in 2016

W. van Zwieten  Peins Benoemd in 2015