Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Franekeradeel receptie partij

De Franekeradeel partij wordt (sinds 1951) voorafgegaan door een receptie.

Aanvang om 09.00 uur.

 

 

Reglementen:

- Voor de receptie worden de volgende personen en instanties uitgenodigd: alle aangesloten verenigingen, de ere leden en leden van verdienste van de Federatie, de trainers en scheidsrechters van de Federatie,  de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond, Burgemeester en Wethouders van de gemeente Franekeradeel en de sponsoren.

 

- De organiserende vereniging ontvangt het bestuur van de Federatie.

 

- Na de verwelkoming geeft de organiserende vereniging het verdere verloop van de dag in handen van het bestuur van de Federatie.

 

- Tijdens de receptie worden de verenigingen en personen in de gelegenheid gesteld om de gewonnen wisselprijzen weer terug te geven aan het bestuur van de Federatie.

 

- De kaatsers en het publiek zijn ook welkom op de receptie.

 

- Na afloop van de receptie wordt de partij in handen gegeven van de scheidsrechter (s) die voor deze dag is (zijn) aangezocht.

 

- Tijdens de receptie doet de voorzitter van de Federatie mededelingen met betrekking tot de Franekeradeel partij (onder andere de beslissing op aangevraagde dispensatie verzoeken).

 

-       Het staat de organiserende vereniging vrij om de receptie op feestelijke wijze aan te kleden.