Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Franekeradeelpartij Jeugd

De Franekeradeel partij voor de jeugd is in 2001 voor het eerst georganiseerd. Het betreft hier een wedstrijd in verenigingsverband in de volgende categorieën: welpen jongens, welpen meisjes, pupillen jongens, pupillen meisjes, schooljongens, schoolmeisjes, jongens en meisjes. Met betrekking tot de organisatie en de deelname gelden de volgende richtlijnen.

 


Reglementen:
- De wedstrijd wordt gehouden op de zaterdag voorafgaande aan de Franekeradeelpartij voor senioren en dames (beide partijen worden in dezelfde plaats gehouden conform het roulatieschema).

- Met betrekking tot de deelname per categorie gelden er geen beperkingen voor wat betreft de inschrijving van het aantal deelnemende parturen per vereniging.

- De deelnemende parturen kaatsen in hun clubtenue of anders in zwart/wit tenue.

- Een partuur kan uit 2 of 3 spelers bestaan.

- Er moeten minimaal 4 parturen zijn ingeschreven om de wedstrijd te kunnen laten doorgaan (het bestuur van de Federatie is bevoegd om hiervan af te wijken).

- De deelnemers moeten het Federatie niveau aankunnen.

- Er mag een laatstejaars jongere speler meedoen in een hogere categorie. De betreffende vereniging dient hiertoe een dispensatie verzoek in (schriftelijk) bij het bestuur van de Federatie. Het verzoek moet overigens vóór de loting zijn ingediend.

- Met ingang van 2002 worden er wisselprijzen verkaatst. Tevens zal er naast de 1e prijs per categorie een medaille worden uitgereikt aan de winnende vereniging.

- De verenigingen mogen één buitenlid per partuur opstellen. Voorwaarde: het buitenlid moet een aantoonbare band hebben met de vestigingsplaats van de vereniging.

- Geselecteerde jeugd mag worden opgesteld (behoudens A geselecteerden).

- Alle deelnemers in een partuur dienen een functie te vervullen.

- Voor de winnaars van de 1e prijs per categorie zullen kransen beschikbaar worden gesteld.

- De prijzen bestaan uit eretekens of waardebonnen.

- De scheidsrechter(s) ontvangt een attentie.

 

De wisselprijzen zijn vernoemd naar de volgende personen:

Welpen jongens:   Johannes Posthumus wisselbeker

Welpen meisjes:    Simon Talsma wisselbeker

pupillen jongens:   Pier Postma wisselbeker

pupillen meisjes:   Harm van der Vaart wisselbeker

schooljongens:     Ysbrand Peter de Groot wisselbeker

schoolmeisjes:      Jeannette Blanke wisselbeker

jongens:                Johannes de Groot wisselbeker

meisjes:                Cornelis Roersma wisselbeker

 

De wisselprijzen bestaan uit een beker en een standaard.