Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Historie

De federatie Franekeradeel is opgericht in 1924

De Federatie is een samenwerkingsverband van kaatsverenigingen uit "de vroegere" gemeente Franekeradeel, bestaande uit de dorpen: Achlum - Dongjum - Hitzum - Herbayum - Midlum - Peins - Ried - Schalsum - Tzum - Zweins

 

In 1993 werd Franeker hieraan toegevoegd,

zodat de Federatie uit 11 verenigingen bestaat.

Het doel van de Federatie is het bevorderen en

stimuleren van de kaatssport in het algemeen en

het behartigen en uitdragen van gezamenlijke

belangen van de aangesloten verenigingen.

Het kaatsen in federatief verband is met name

bedoeld voor die kaatsers en kaatsters welke (nog)

niet het KNKB niveau hebben bereikt, maar te goed

zijn om alleen op verenigingsniveau te presteren.

De Federatie heeft dus eigenlijk een soort brugfunctie

tussen de verenigingen en de

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

In het begin van de Federatie was de aandacht gericht

op het senioren kaatsen, later was het de jeugd die

meer en meer aandacht kreeg. Uit het begin stamt de

"ferneamde Franekeradeelpartij " waarbij alle aangesloten

verenigingen tegen elkaar uitkomen, om uit te maken wie

zich kampioen van Franekeradeel mocht noemen.

Aan deze partij gaat een receptie vooraf, waarop de

wisselprijzen welke een jaar eerder zijn gewonnen weer

op neutraal terrein worden geplaatst.

De wisselprijzen voor de A en B klassen maar ook van de dames, zijn aangeboden door eerdere of de huidige Burgemeester(s) van Franekeradeel. Meestal is de Burgemeester of diens vervanger (wethouder) op de genoemde receptie aanwezig. Bij deze partij komt het publiek vrij massaal naar het dorp/stad waar de partij wordt gehouden. Men wil de matadors uit de eigen vereniging aanmoedigen en het liefst na afloop in eigen dorp huldigen. Er wordt gestreden in 4 klassen nl. A en B klasse, waarvan de winnaars uitmaken wie de Franekeradeelpartij wint. Tevens is er een 40+(heren)- en damesklasse.

 

De laatste decennia wordt steeds meer aandacht aan de jeugd geschonken, met als motto "wie de jeugd heeft, heeft de toekomst". Voor de jeugd worden zomers diverse wedstrijden georganiseerd. Een cyclus van 4 wedstrijden, in de klassen Pupillen (8-10 jaar), Schooljongens/Meisjes (11-13 jaar) en Jongens/Meisjes (14-16 jaar) waarbij het gaat om het "Nieuwenhuis schilders cyclus " (een geldbedrag en een cup met grote oren). De federatieve scholenwedstrijd om de "Master B.J. Fokkema bokaal " een schitterende wisselprijs welke door master Fokkema en zijn vrouw in eigen beheer is ontworpen en vervaardigd. Fokkema was schoolmeester op de openbare lagere school te Peins en heeft veel betekend voor de kaatsjeugd van de Federatie, tevens is hij 19 jaar voorzitter geweest en is nu erelid van de Federatie.

In Tzum wordt ieder jaar de Door Elkaar Loten partij voor basisschooljeugd gehouden, voor alle scholen uit Franekeradeel. De schooljeugd uit Tzum zorgt zelf voor het benodigde prijzengeld, door middel van een intekenlijst waarmee zij deur aan deur in Tzum geld inzamelen.

Naast deze zomeractiviteiten worden er 's winters op vier plaatsen (Franeker-Achlum-Tzum-Ried) trainingen georganiseerd voor de jeugd. Met twee wedstrijden in de zaal (de Trije te Franeker) voor alle categorieën kunnen de kaatsers en kaatsters uit de Federatie ook in de donkere dagen hun krachten meten.

De Federatie Franekeradeel is op één na de oudste op kaatsgebied (fed. Barradeel is één jaar ouder),is springlevend en probeert "met de tijd" mee te gaan in deze snel veranderende maatschappij, zonder de tradities uit het oog te verliezen.