Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Kaatstraining

Deelnemers aan trainingen dienen te worden ondergebracht in 4 categorieën:

 

C. Niveau        
Dit zijn personen die het kaatsen feitelijk nog moeten leren.

 

B. Niveau        
Dit zijn personen die de basisbeginselen redelijk onder knie hebben.

Zij kunnen de Federatieve trainingen in de Trije bezoeken.

 

A. Niveau        
Dit zijn personen die boven het Federatieve niveau presteren.

 Zij kunnen door de verenigingen worden voorgedragen voor de centrale training.

 

Selectie niveau         
Dit zijn mensen die door de Technische Commissies van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond worden uitgenodigd voor centrale KNKB trainingen.

 

De verenigingen zijn verantwoordelijk voor de juiste indeling met betrekking tot het niveau.
Na overleg met de wedstrijdleider, trainer en vereniging kan worden overgegaan tot een andere indeling.


Met ingang van 2002 zijn de volgende richtlijnen van kracht:
 

- De Federatie Franekeradeel huurt jaarlijks voor de beginners de gymnastieklokalen in Achlum en Tzum voor het opleiden en trainen van de aankomende jeugd.

- De Federatie Franekeradeel huurt een zaal(deel) in sporthal de Trije te Franeker en draagt zorg voor de aanstelling van trainers die de door de verenigingen aangemelde jeugd gaan trainen(selectie federatief niveau van alle categorieën).

- Kaatsers die op de trainingslijsten van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond voorkomen zijn van de hierboven genoemde trainingen uitgesloten.

- De aangesloten verenigingen kunnen kaatsers die aan de gewenste eisen voldoen aanmelden bij het secretariaat van de Federatie.

- De kosten zijn afhankelijk van de deelname. De definitieve kosten worden pas vastgesteld na de opgave van de deelnemers.

- De verenigingen dragen zorg voor een tijdige aanmelding van de deelnemers.

- De verenigingen worden als volgt over de gymnastieklokalen verdeeld:

Gymnastieklokaal Achlum:         Achlum, Herbaijum, Hitzum en Midlum

Gymnastieklokaal Tzum:         Tzum