Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Klassement 2015

 

Dongjum / Herbaijum woensdag 20 mei 2015

 

Welpen meisjes
1e prijs: Fokje Vrieswijk Achlum / Minke Jonker Achlum

 

Welpen jongens
1e prijs: Wiebe van Wier Peins / Brent Jeeninga Achlum
2e prijs: Hessel Postma Dongjum / Jorrit Palma Tzum

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Alise Elgersma Tzum / Maartje de Jong Achlum / Berber van der Meulen Tzum

 

Pupillen jongens
1e prijs: Harm van der Ploeg Ried / Jasper Schinkel Dongjum

 

Schoolmeisjes / Schooljongens
1e prijs: Migchiel Anema Achlum / Jort de Jong Achlum / Mare Scheffer Ried

 

Meisjes / Jongens
1e prijs: Martin Schinkel Dongjum / Arjan Oevering Achlum / Alien Hoekstra Achlum
2e prijs: Jort Norder Franeker / Patrick Bosje Franeker / Djuke Miedema Hitzum

 

Achlum / Schalsum woensdag 27 mei 2015

Welpen meisjes
1e prijs: Janneke Posthumus Ried / Minke Jonker Achlum

 

Welpen jongens
1e prijs: Wiebe van Wier Peins / Jorrit Palma Tzum
2e prijs: Gerrit-Jan Tolsma Tzum / Jeroen Schinkel Dongjum

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Meike Oevering Achlum / Maartje de Jong Achlum
2e prijs: Maud Looge Peins / Annika Faber Achlum

 

Pupillen jongens
1e prijs: Hylke Talsma Achlum / Daniël Aansorgh Dongjum
2e prijs: Sander Spoelstra Dongjum / Elmer Feenstra Franeker

 

Schooljongens / Schoolmeisjes
1e prijs: Tim Bijlsma Franeker / Leonie Vrieswijk Achlum
2e prijs: Alwin Feenstra Franeker / Folkert Postma Dongjum

 

Jongens / Meisjes
1e prijs: Lars Bijlsma Franeker / Arjan Oevering Achlum
2e prijs: René de Haan Franeker / Roos Talsma Achlum

 

Ried / Zweins zaterdag 13 juni 2015

Welpen meisjes
1e prijs: Fokje Vrieswijk Achlum / Bianca Hiemstra Tzum / Yannah Palma Tzum

 

Welpen jongens
1e prijs: Rients Dijkstra Ried / Sido Cnossen Tzum
2e prijs; Wiebe van Wier Peins / Wietze Wemer Dongjum

 

Pupillen meisjes
Winnaars ronde
1e prijs: Meike Oevering Achlum / Mariska Miedema Hitzum
2e prijs: Alise Elgersma Tzum / Senna Jeeninga Achlum

 

Verliezers ronde
1e prijs: Tessa Kingma Ried / Ingrid Hiemstra Tzum

 

Pupillen jongens
1e prijs: Sander Spoelstra Dongjum / Daniël Aansorgh Dongjum

 

De wedstrijden in Zweins voor de jongens/meisjes en schooljongens/schoolmeisjes categorieën zijn niet door gegaan in verband met te weinig opgave.

 

Peins woensdag 24 juni 2015

 

Welpen meisjes
1e prijs: Marrit Wielenga Tzum / Bianca Hiemstra Tzum
2e prijs: Minke Jonker Achlum / Anouk van Hout Franeker / Mirthe van der Ploeg Ried

 

Welpen jongens
1e prijs: Wiebe van Wier Peins / Thijs de Vrij Franeker
2e prijs: Sido Cnossen Tzum / Brent Jeeninga Achlum / Jorrit Palma Tzum

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Maud Looge Peins / Anke Greidanus Tzum / Rixt Jonker Achlum
2e prijs: Meike Oevering Achlum / Tessa Feenstra Peins / Mariska Miedema Hitzum

 

Pupillen jongens
1e Harm van der Ploeg Ried / Elmar Feenstra Franeker

 

Schooljongens / Schoolmeisjes
1e prijs: Tim Bijlsma Franeker / Mirthe Yntema Achlum / Ylse Yntema Achlum
2e prijs: Alwin Feenstra Franeker / Mara Scheffer Ried

 

Jongens / Meisjes
1e prijs: Lennard Feenstra Franeker / Dylan Betten Franeker / Sterre Manderfeld Hitzum
2e prijs: René de Haan Franeker / Alien Hoekstra Achlum / Anouk Kleine Rammelkamp Hitzum

 

EINDKLASSEMENT

Welpen meisjes
1e prijs: Minke Jonker Achlum
2e prijs: Fokje Vrieswijk Achlum
2e prijs: Bianca Hiemstra Tzum

 

Welpen jongens
1e prijs: Wiebe van Wier Peins
2e prijs: Jorrit Palma Tzum

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Meike Oevering Achlum
2e prijs: Maud Looge Peins
3e prijs: Alise Elgersma Tzum
3e prijs: Mariska Miedema Hitzum

 

Pupillen jongens
1e prijs: Daniël Aansorgh Dongjum / Harm van der Ploeg Ried

 

Schoolmeisjes
1e prijs: Mara Scheffer Ried

 

Schooljongens
1e prijs: Tim Bijlsma Franeker
2e prijs: Alwin Feenstra Franeker

 

Meisjes
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum
2e prijs: Sterre Manderfeld Hitzum
2e prijs: Djuke Miedema Hitzum

 

Jongens
1e prijs: Arjan Oevering Achlum
2e prijs: René de Haan Franeker