Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Klassement 2016

Hieronder het eindklassement van de door elkaar loten cyclus. 


De 1e prijs was € 35,00; de 2e prijs € 25,00 en de 3e prijs € 15,00.

 

Welpen meisjes

1e prijs: Marlies Vrieswijk Achlum
2e prijs: Annabeth Scheffer Achlum

 
Welpen jongens

1e prijs: Jorrit Palma Tzum
2e prijs: Simon Benders Tzum
3e prijs: Wietze Wemer Dongjum
3e prijs: Jeroen Bronger Ried


Pupillen meisjes

1e prijs: Maartje de Jong Achlum
2e prijs: Annika Faber Achlum
3e prijs: Fokje Vrieswijk Achlum
3e prijs: Janneke Posthumus Ried
3e prijs: Yannah Palma Tzum

 

Pupillen jongens

1e prijs: Hylke Talsma Achlum
2e prijs: Hessel Postma Dongjum
3e prijs: Gerrit Jan Tolsma Tzum


Schoolmeisjes

1e prijs: Ilse Yntema Achlum
2e prijs: Mirthe Yntema Achlum
3e prijs: Jildau Wielenga Tzum


Schooljongens

1e prijs: Jort de Jong Achlum


Meisjes

1e prijs: Leonie Vrieswijk Achlum

 
Jongens

1e prijs: Martin Schinkel Dongjum
2e prijs: Arjan Oevering Achlum

 

 

Federatiecyclus Achlum

Welpen meisjes Individueel klassement (1 prijs)
1e prijs: Annabeth Scheffer Achlum (voor: 4-7-7 tegen: 7-2-4)
1e prijs: Marlies Vrieswijk Achlum (voor: 7-7-4 tegen: 4-2-7)

Welpen Jongens Poulekaatsen (1 prijs)

1e prijs: Jorrit Palma Tzum en Jeroen Bronger Ried

Pupillen jongens (2 prijzen)
1e prijs: Wiebe van Wier Peins, Leeroy Hoekstra Dongjum
2e prijs: Hylke Talsma Achlum, Gerben Jellema Franeker

Pupillen meisjes (2 prijzen)

1e prijs: Janneke Posthumus Ried, Maartje de Jong Achlum

2e prijs: Marrit Wielenga Tzum, Fokje Vrieswijk Achlum, Bianca Hiemstra Tzum

Schoolmeisjes (2 prijzen)

1e prijs: Ilse Yntema Achlum, Jildau Wielenga Tzum, Mariska Miedema Hitzum

2e prijs: Mara Scheffer Ried, Anita Vrieswijk Achlum, Nienke Bankert Tzum

Jongens/meisjes (2 prijzen)

1e prijs: Martin Schinkel Dongjum, Leonie Vrieswijk Achlum, Folkert Postma Dongjum

2e prijs: Michiel Anema Achlum, Jort de Jong Achlum, Siebrich Atsma Tzum

 

Federatiecyclus peins

 

Pupillen meisjes (2 prijzen)

1e prijs: Janneke Posthumus Ried, Maartje de Jong Achlum, 

Jena Yntema Achlum

2e prijs: Femke Buwalda Franeker, Fokje Vrieswijk Achlum, Annika Faber Achlum

Pupillen jongens (3 prijzen)
1e prijs: Hylke Talsma Achlum en Hessel Postma Dongjum
2e prijs: Marten Dijkstra Ried en Gerrit Jan Tolsma Tzum

1e prijs verliezersronde: 
Wiebe van Wier Peins en Brent Jeeninga Achlum

Welpen meisjes (1 prijs)
1e prijs: Marlies Vrieswijk Achlum en Sjirkje Vrieswijk Achlum

 

Welpen Jongens (1 prijs)

1e prijs: Jorrit Palma Tzum, Wietze Wemer Dongjum, 

Simon Benders Tzum

 

 

Fedratiecyclus Herbaijum

Schoolmeisjes (2 prijzen)

1e prijs: Jildau Wielenga Tzum en Ilse Yntema Achlum

2e prijs: Anke Greidanus Tzum en Mara Scheffer Ried

Jongens/meisjes (1 prijs)

1e prijs: Martin Schinkel Dongjum, Frank Scheffer Ried, Corelia Fijma Harlingen

 

Federatiecyclus Dongjum

Pupillen meisjes halve competitie (2 prijzen)

1e prijs: Yannah Palma, Fokje Vrieswijk, Annika Faber

2e prijs: Marrit Wielenga, Minke Jonker, Bianca Hiemstra

Pupillen jongens halve competitie (2 prijzen)

1e prijs: Hylke Talsma, Gerrit Jan Tolsma, Jeroen Schinkel

2e prijs: Marten Dijkstra, Hessel Postma, Wouter Oppedijk

Welpen meisjes halve competitie (1 prijs)
1e prijs: Myrrthe van der Ploeg, Ried en Mara Kuipers

Welpen jongens halve competitie (1prijs)
1e prijs: Jorrit Palma, Simon Benders, Thuis Zuidema

 

 

Federatiecyclus Zweins

Schoolmeisjes Poulekaatsen (2 prijzen)

1e prijs: Mirthe Anema, Achlum en Anita Vrieswijk, Achlum
2e prijs: Ilse Yntema Achlum, Anke greidanus Tzum, Mariska Miedema Hitzum

Jongens/meisjes Poulekaatsen (2 prijzen)

1e prijs: Martin Schinkel Dongjum, Jort de Jong Achlum, Petra de Schiffart Tzum

2e prijs: Arjan Oevering Achlum en Douwe Sieswerda Achlum

 

Federatiecyclus Schalsum
Welpen (2 prijzen)

1e prijs: Jorrit Palma Tzum, Annabeth Scheffer Achlum, Marije Heeres Ried

2e prijs: Jorrit Buwalda Franeker, Marlies Vrieswijk Achlum, Anne Maaike Jellema Franeker

Pupillen meisjes Poulekaatsen (2 prijzen)

1e prijs: Maartje de Jong  Achlum,Yannah Palma Tzum, Annika Faber Achlum
2e

 

 prijs: Senna Jeeninga Achlum, Minke Jonker Achlum, Jena Yntema Achlum

Pupillen jongens Poulekaatsen met finale (2 prijzen)

1e prijs: Hylke Talsma Achlum, Daniël Aansorgh Dongjum

2e prijs: Elmar Feenstra Franeker, Wouter Oppedijk Achlum

Schoolmeisjes Poulekaatsen (1 prijs)

1e prijs: Mirthe Yntema, Achlum en Meike Oevering, Achlum

Jongens/meisjes Poulekaatsen (2 prijzen)

1e prijs: Martin Schinkel, Dongjum en Jort de Jong, Achlum

2e prijs: Arjan Oevering, Achlum en Leonie Vrieswijk, Achlum

 

Federatieweekend

Uitslag Franekeradeel partij voor de jeugd zaterdag 10 september 2016 

Welpen meisjes 
1e prijs: Tzum: Elly Zittema, Myrthe van der Ploeg, Marije Heeres 
2e prijs: Franeker: Mara Kuipers, Rixt Douma 

Welpen jongens 
1e prijs: Tzum: Jorrit Palma, Dytmar de Groot 

Pupillen meisjes 
1e prijs: Tzum: Marrit Wielenga, Yannah Palma, Gerbrich Koster 
2e prijs: Ried: Lea Rispens, Janneke Posthumus 

Pupillen jongens 
1e prijs: Achlum: Hylke Talsma, Rinse Visser 
2e prijs: Hessel Postma, Leeroy Hoekstra, Daniël Aansorgh 

Schoolmeisjes 
1e prijs: Achlum I: Myrthe Yntema, Ilse Yntema, Anita Vrieswijk 
2e prijs: Tzum I: Jessie Bok, Anke Greidanus 

Schooljongens:
1e prijs: Ried: Harm van der Ploeg, Bart Broeders, Arjen Pieter Bouma 
2e prijs: Dongjum: Folkert Postma, Sander Spoelstra, Jaap Jan Rienks 

Meisjes 
1e prijs: Hitzum: Djûke Miedema, Anouk Kleine Rammelkamp, Janna Kleine Rammelkamp 

Jongens 
1e prijs: Dylan Betten, René de Haan

 

Uitslag Franekeradeel partij voor de senioren zaterdag 10 september 2016

Dames 
1e prijs: Achlum: Roelie Greidanus, Gerrie Talsma (Koningin), Anouk Eijer 

Heren A klasse 
1e prijs: Tzum: Klaas van den Brug, Frits Hoekstra (Koning), Klaas Meinsma 
2e prijs: Herbaijum: Jorrit van Smeden, Marco Lautenbach, Arne Tigchelaar 

Heren B klasse 
1e prijs: Dongjum: Maikel Dijk, Pieter Smink (Koning), Hendrik Jorritsma 
2e prijs: Hitzum: Ruurd Wijnia, Kevin Hoekstra, Tabe Zijlstra 

Heren 40+ klasse 
1e prijs: Peins I: Erwin van Wier (Koning), Roland van Wier, Gerard van Wier 
2e prijs: Franeker I: Jacob Kamstra, Ludwig Seerden, Jan Sipma