Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Nieuwenhuiscyclus 2011

Franeker 18 Mei                                     
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur          
aanvang: overige Cat: 17.00 uur              

Herbayum / Ried 1 Juni
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

Zweins / Herbayum 22 Juni                      
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur         
aanvang: overige Cat: 17.00 uur               

Hitzum 6 Juli
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

 

Eindklassement:
WELPEN MEISJES
1e prijs: Femke Norder Dongjum
2e prijs: Reny van Wieren Ried
2e prijs: Joanne Broeders Ried
2e prijs: Leonie Vrieswijk Achlum
2e prijs: Tanya Bakker Dongjum

WELPEN JONGENS
1e prijs: Rimar Looge Peins
2e prijs: Justin Hoekstra Dongjum
3e prijs: Jelle Cnossen Tzum

PUPILLEN MEISJES
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum
2e prijs: Fabienne Kooistra Ried
3e prijs: Janine Yntema Achlum


PUPILLEN JONGENS
1e prijs: Lennard Feenstra Franeker
1e prijs: Jolt Vollema Peins
2e prijs: Wessel van Wier Peins

SCHOOLJONGENS/SCHOOLMEISJES
1e prijs: Maarten Mintjes Midlum
2e prijs: Reinder Boonstra Franeker
3e prijs: Nynke Kamstra Peins

JONGENS/MEISJES
1e prijs: Erwin Atsma Tzum
2e prijs: Marrit Strikwerda Tzum
3e prijs: Wiebe Anema Achlum
3e prijs: Marrit Greidanus Achlum
3e prijs: Bauke Idsardi Herbaijum

 

Uitslagen: Franeker 18 Mei 2011

Welpenmeisjes: 
1e prijs: Femke Norder Dongjum / Reny van Wieren Ried

Welpenjongens: 
Winnaarsronde:
1e prijs: Hidde Jonker Achlum / Rimar Looge Peins
2e prijs: Jelle Cnossen Tzum / Johan Kuiken Dongjum
3e prijs: Remco Bronger Ried / Douwe Uithof Ried

Verliezersronde:
1e prijs: Migchiel Anema Achlum / Folkert Postma Dongjum
2e prijs: Justin Hoekstra Dongjum / Harm van der Ploeg Ried

Pupillenmeisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Maaike Bankert Tzum / Alien Hoekstra Achlum
2e prijs: Anne Rixt Cnossen Tzum / Kirsten van der Pol Herbaijum

Verliezersronde:
1e prijs: Anne Wyke Bouma Ried / Fabienne Kooistra Ried
2e prijs: Siebrich Atsma Tzum / Leentje Bootsma Peins

Pupillenjongens:
Winnaarsronde:
1e prijs: Lennart Feenstra Franeker / Wessel van Wier Peins
2e prijs: Tjalling Feenstra Herbaijum / Erwin Kamstra Franeker

Verliezersronde:
1e prijs: Cees Hanenburg Franeker / Arjan Oevering Achlum

Schooljongens / Schoolmeisjes:       
1e prijs: Reinder Boonstra Franeker / Jan Smink Dongjum Sjaak Bakker Achlum
2e prijs: Nynke Kamstra Peins / Maarten Mintjes Midlum / Niels Strikwerda Tzum

Jongens / Meisjes:
1e prijs: Wiebe Anema Achlum / Sander Hoekstra Tzum / Michel Zijlstra Franeker
2e prijs: Sjoerd Bakker Achlum / Thom Strikwerda Tzum / Marrit Strikwerda Tzum

 

Uitslagen: Herbayum / Ried 1 Juni 2011

Welpenjongens / meisjes: 
Winnaarsronde:
1e prijs: Justin Hoekstra Dongjum / Rimar Looge Peins
2e prijs: Wybrich Aardema Tzum / Jelle Cnossen Tzum
3e prijs: Steven Koster Tzum / Femke Norder Dongjum

Verliezersronde:
1e prijs: Douwe Uithof Ried / Wytse Vollema Peins
2e prijs: Hidde Jonker Achlum / Reny van Wieren Ried

Pupillenmeisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum / Fabienne Kooistra Rie
2e prijs: Leentje Bootsma Peins / Janine Yntema Achlum

Verliezersronde:
1e prijs: Iris Boersma Peins / Anne Rixt Cnossen Tzum

Pupillenjongens:
Winnaarsronde: 
1e prijs: Gerrit Huisman Herbaijum / Jolt Vollema Peins / Jan Vrieswijk Achlum
2e prijs: Egbert de Vries Dongjum / Gerwin Offinga Midlum / Djurre Seerden Franeker

Schooljongens / Schoolmeisjes:            
1e prijs: Maarten Mintjes Midlum / Cathrinus van Wieren Ried / Arjen Zagema Tzum
2e prijs: Reinder Bouma Ried / Thomas Kleefstra Boer / Roos Talsma Achlum

Jongens / Meisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Erwin Atsma Tzum / Marrit Greidanus Achlum / Willem Miedema Hitzum
2e prijs: Tjibbe Haitsma Sexbierum / Rick Koning Franeker / Marrit Strikwerda Tzum

Verliezersronde:
1e prijs: Sjoerd Bakker Achlum / Janco de Groot Franeker

Uitslagen: Zweins / Herbayum 22 Juni 2011

Welpenjongens: 
Winnaarsronde:
1e prijs: Bart Broeders Ried / Justin Hoekstra Dongjum
2e prijs: Remco Bronger Ried / Douwe Uithof Ried

Verliezersronde:
1e prijs: Rein de Jong Ried / Steven Koster Tzum
2e prijs: Johan Kuiken Dongjum / Gert Jan Zagema Franeker                                              

Welpenmeisjes:
1e prijs: Joanne Broeders Ried / Leonie Vrieswijk Achlum

Pupillenjongens
Winnaarsronde:
1e prijs: Lennard Feenstra Franeker / Armando Zwart Achlum
2e prijs: Wesley de Jong Franeker / Arjan Oevering Achlum

Pupillenmeisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum / Fabienne Kooistra Ried
2e prijs: Petra van der Veen Achlum / Janine Yntema Achlum

Verliezersronde:
1e prijs: Iris Heimans Hitzum / Anne Rigt Terpstra Tzum

Schooljongens / Schoolmeisjes: 
1e prijs:  Reinder Boonstra Franeker / Maarten Mintjes  Midlum.                                      

                                            

Jongens / Meisjes:
1e prijs:  Erwin Atsma  Tzum / Bauke Idsardi Franeker / Marrit Strikwerda Tzum
2e prijs: Johanna Atsma Tzum / Sander Hoekstra Tzum / Tsjidsger Terpstra Tzum

 

Uitslagen:Hitzum 6 Juli 2011 

Welpen: 
Winnaarsronde:
1e prijs: Rimar Looge Peins / Tanya Bakker Dongjum
2e prijs: Herre Kleefstra Boer / Jelle Cnossen Tzum


Verliezersronde:
1e prijs: Johan Kuiken Dongjum / Migchiel Anema Achlum
2e prijs: Symen Bootsma Peins / Wytse Vollema Peins

Pupillenjongens: 
Winnaarsronde:
1e prijs: Coen van Beekhuizen Hitzum / Jolt Vollema Peins / Rink Pasma Hitzum
2e prijs: Lars Bergsma Hitzum / Wesley de Jong Franeker / Wessel van Wier Peins

Verliezersronde:
1e prijs: Egbert de Vries Dongjum / Lennard Feenstra Franeker / Tjalling Feenstra Herbaijum

Pupillenmeisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum / Kirsten van der Pol Herbaiju
2e prijs: Hanne Bouma Ried / Janine Yntema Achlum

Verliezersronde:
1e prijs: Fabienne Kooistra Ried / Petra van der Veen Achlum

Schooljongens / Schoolmeisjes:
1e prijs: Nieske Idsardi Herbaijum / Nynke Kamstra Peins / Auke Manderfeld Hitzum
2e prijs: Bauke Tjalle Anema Achlum / Jarie Blok Midlum / Maarten Mintjes Midlum                               

Jongens / Meisjes:
1e prijs: Wiebe Anema Achlum / Marrit Greidanus Achlum / Bauke Idsardi Herbaijum
2e prijs: Johanna Atsma Tzum / Erwin Atsma Tzum / Michel Zijlstra Franeker