Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Nieuwenhuiscyclus 2012

Peins / Midlum 16 Mei                               
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur         
aanvang: overige Cat: 17.00 uur                

Midlum / Peins 30 Mei
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

Zweins / Schalsum 20 Juni                         
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur         
aanvang: overige Cat: 17.00 uur                

Tzum 11 Juli
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

 

Eindklassement:

WELPEN MEISJES
1e prijs: Meike Oevering Achlum
1e prijs: Sanne Strikwerda Tzum
1e prijs: Jildau Wielinga Tzum
1e prijs: Tanya Bakker Dongjum

WELPEN JONGENS
1e prijs: Steven Koster Tzum
2e prijs: Robin Benders Tzum
3e prijs: Tim Bijlsma Franeker
3e prijs: Redmer Cnossen Tzum 


PUPILLEN MEISJES
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum
1e prijs: Petra de Schiffart Tzum


PUPILLEN JONGENS
1e prijs: Jelle Cnossen Tzum
2e prijs: Remco Bronger Ried
3e prijs: Wessel van Wier Peins

SCHOOLMEISJES

1e prijs: Nynke Kamstra Peins
2e prijs: Roos Talsma Achlum
2e prijs: Iris Boersma Peins

 

SCHOOLJONGENS
1e prijs: Jolt Vollema Peins
2e prijs: Lennard Feenstra Franeker
3e prijs: Wesley de Jong Franeker

MEISJES
1e prijs: Nynke Agema Midlum
2e prijs: Johanna Atsma Tzum

 

JONGENS
1e prijs: Marco de Groot Franeker
2e prijs: Bauke Idsardi Herbaijum

 

Uitslagen: Peins / Midlum 16 Mei 2012

Welpenmeisjes:
1e prijs:Meike Oevering Achlum / Sanne Strikwerda Tzum / Jildau Wielenga Tzum

Welpenjongens: 
1e prijs: Redmer Cnossen Tzum / Steven Koster Tzum / Folkert Postma Dongjum
2e prijs: Rick Alberda Midlum / Robin Benders Tzum / Harm van der Ploeg Ried

Pupillenmeisjes:
Winnaarsronde:
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum / Fabienne Kooistra Ried
2e prijs: Joanne Elise Broeders Ried / Simone van Wier Peins 

Verliezersronde:
1e prijs: Houkje Aardema Tzum / Janine Yntema Achlum

Pupillenjongens:
Winnaarsronde:
1e prijs: Remco Bronger Ried / Wessel van Wier Peins
2e prijs: Jelle Cnossen Tzum / Jelte Kamstra Peins

Verliezersronde:
1e prijs: Justin Hoekstra Dongjum / Martin Schinkel Dongjum

Schooljongens / Schoolmeisjes:Winnaarsronde
1e prijs: Roos Talsma Achlum / Jolt Vollema Peins
2e prijs: Bauke Tjalle Anema Achlum / Wesley de Jong Franeker


Verliezersronde
1e prijs: Lennard Feenstra Franeker / Nieske Idsardi Herbaijum

Jongens / Meisjes:
1e prijs: Nynke Agema midlum / Marco de Groot Franeker


Uitslagen: Midlum / Peins 30 Mei 2012

Welpenmeisjes:
1e prijs: Tanya Bakker Dongjum / Janna Stieglis Ried / Jildau Wielenga Tzum

 

Welpenjongens:
Winnaarsronde:
1e prijs: Tim Bijlsma Franeker / Redmer Cnossen Tzum
2e prijs: Symen Bootsma Peins / Steven Koster Tzum

Verliezersronde:
1e prijs: Jens Bergman Ried / Sybren Kamstra Peins

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Hanne Bouma Ried / Petra de Schiffart Tzum / Alien Hoekstra Achlum

 
Pupillenjongens:
Winnaarsronde:
1e prijs: Remco Bronger Ried / Jelle Cnossen Tzum
2e prijs: Hidde Jonker Achlum / Wessel van Wier Peins

Verliezersronde:
1e prijs: Jort Norder Dongjum / Arjan Oevering Achlum

Schooljongens / Schoolmeisjes:
1e prijs: Erwin Kamstra Franeker / Gerwin Offinga Midlum / Jolt Vollema Peins
2e prijs: Jari Brander Franeker / Wesley de Jong Franeker / Nynke Kamstra Peins

Jongens / Meisjes:
1e prijs: Marco de Groot Franeker / Tsjidsger Terpstra Tzum
2e prijs: Nynke Agema Midlum / Bauke Idsardi Herbaijum / Sjoerd Smit Franeker

 

Uitslagen: Zweins / Schalsum 20 Juni 2012

Welpenmeisjes:
1e prijs: Meike Oevering Achlum / Ilse Yntema Achlum
2e prijs: Marije Meulen Tzum / Mirthe Yntema Achlum

 

Welpenjongens:
Winnaars ronde:
1e prijs: Robin Benders Tzum / Tim Bijlsma Franeker
2e prijs: Taeke Brouwer Peins / Jaap Jan Rienks Boer

Verliezers ronde:
1e prijs: Rick Alberda Midlum / Harm van der Ploeg Ried

Pupillenmeisjes:
1e prijs: Anne Wyke Bouma Ried / Janine Yntema Achlum
2e prijs: Reny van Wieren Ried / Rixt Visser Ried

Pupillenjongens:
Winnaars ronde:
1e prijs: Migchiel Anema Achlum / Lars Bijlsma Franeker
2e prijs: Jelle Cnossen Tzum / Jort Norder Franeker

Verliezers ronde:
1e prijs: Jelte Kamstra Peins / Wessel van Wier Peins

Schooljongens / Schoolmeisjes:
1e prijs: Lennard Feenstra Franeker / Maarten Mintjes Midlum
2e prijs: Nieske Idsardi Herbaijum / Nynke Kamstra Peins / Jolt Vollema Peins

 
Jongens / Meisjes:
1e prijs: Marco de Groot Franeker / Bauke Idsardi Herbaijum

 

Uitslagen:Tzum 11 Juli 2012

Welpen Meisjes:
Winnaars ronde:
1e prijs: Tanya Bakker Dongjum / Anke Greidanus Tzum
2e prijs: Janet Greidanus Tzum / Ilse Yntema Achlum

Verliezers ronde:
1e prijs: Jessie Bok Tzum / Jildau Wielenga Tzum

Welpen Jongens:
Winnaars ronde:
1e prijs: Taeke Brouwer Peins / Steven Koster Tzum
2e prijs: Rick Alberda Midlum / Robin Benders Tzum

Verliezers ronde:
1e prijs: Tim Bijlsma Franeker / Pieter-Gerben Palma Tzum

Pupillen Jongens:
1e prijs: Jelle Cnossen Tzum / Alwin Feenstra Franeker / Arjan Oevering Achlum
2e prijs: Jort Norder Franeker / Sander Prins Franeker / Wytse Vollema Peins

Pupillen Meisjes:
1e prijs: Leonie Vrieswijk Achlum / Petra de Schiffart Tzum
 
Schooljongens/Schoolmeisjes:
1e prijs: Iris Boersma Peins / Lennard Feenstra Franeker / Tjalling Feenstra Herbaijum

Jongens/Meisjes:
1e prijs: Johanna Atsma Tzum / Marco de Groot Franeker / Janco de Groot Franeker