Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Nieuwenhuiscyclus 2013

Ried / Schalsum 22 Mei                           
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur         
aanvang: overige Cat: 17.00 uur              

Dongjum / Herbayum 29 Mei
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

Franeker 15 Juni                                           
aanvang: Alle Cat: 10.00 uur                       

Hitzum / Ried 3Juli 
aanvang: welpen/pupillen 13.30 uur                                                                     
aanvang: overige Cat: 17.00 uur

 

Winnaars eindklassement:

Welpen Meisjes
1e prijs: Meike Oevering Achlum
2e prijs: Maud Looge Peins
3e prijs: Jildau Wielinga Tzum

Welpen Jongens
1e prijs: Janco Tolsma Tzum
2e prijs: Sybren Kamstra Peins
3e prijs: Elmer Feenstra Franeker
3e prijs: Sander Spoelstra Dongjum

Pupillen Meisjes
1e prijs: Reny van Wieren Ried
2e prijs: Francien Yntema Achlum

Pupillen Jongens
1e prijs: Rimar Looge Peins
2e prijs: Redmer Cnossen Tzum
3e prijs: Wytse Vollema Peins

Schoolmeisjes
1e prijs: Alien Hoekstra Achlum
2e prijs: Anne Wyke Bouma Ried
3e prijs: Fabienne Kooistra Ried

Schooljongens
1e prijs: Wesley de Jong Franeker
2e prijs: Jort Norder Franeker

Meisjes
1e prijs: Marije Miedema Hitzum 

Jongens
1e prijs: Jari Brander Franeker
2e prijs: Michel Zijlstra Franeker

 

Uitslagen: Ried / Schalsum 22 Mei 2013

Welpen meisjes
1e prijs: Maartje de Jong Achlum / Meike Oevering Achlum / Jildau Wielenga Tzum
2e prijs: Maud Looge Peins / Mariska Miedema Hitzum

Welpen jongens
1e prijs: Rhys Spek Boer / Hylke Talsma Achlum / Janco Tolsma Tzum
2e prijs: Lennart Kingma Ried / Piter Gerben Palma Tzum

Pupillen meisjes
1e prijs: Tanya Bakker Dongjum / Janet Greidanus Tzum / Reny van Wieren Ried
2e prijs: Nynke van der Veen Tzum / Leonie Vrieswijk Achlum / Francien Yntema Tzum

Pupillen jongens
Winnaars ronde:
1e prijs: Teake Brouwer Peins / Alwin Feenstra Franeker / Sander Prins Franeker
2e prijs: Redmer Cnossen Tzum / Jort de Jong Achlum / Rimar Looge Peins

Verliezers ronde:
1e prijs: Migchiel Anema Achlum / Folkert Postma Dongjum

School jongens / meisjes
1e prijs: Jort Norder Franeker / Martin Schinkel Dongjum
2e prijs: Wesley de Jong Franeker / Alien Hoekstra Achlum / Fabienne Kooistra Ried

Jongens / meisjes
1e prijs: Michel Zijlstra Franeker / Marije Miedema Hitzum
2e prijs: Jari Brander Franeker / Nynke Kamstra Peins

 

Uitslagen: Dongjum / Herbayum 29 Mei 2013

Welpen meisjes
1e prijs: Ingrid Hiemstra Tzum / Meike Oevering Achlum / Maud Looge Peins
2e prijs: Mariska Miedema Hitzum / Anita Vrieswijk Achlum / Jildou Wielenga Tzum

Welpen jongens
1e prijs: Sybren Kamstra Peins / Harm van der Ploeg Ried
2e prijs: Elmer Feenstra Franeker / Sander Spoelstra Dongjum / Janco Tolsma Tzum

Pupillen meisjes
1e prijs: Mara Scheffer Ried / Reny van Wieren Ried 

Pupillen jongens
Winnaarsronde
1e prijs: Robin Benders Tzum / Rimar Looge Peins / Migchiel Anema Achlum
2e prijs: Redmer Cnossen Tzum / Folkert Postma Dongjum / Wytse Vollema Peins

Verliezers ronde:
1e prijs: Sander Prins Franeker / Arend One ten Hoopen Boer / Justin Hoekstra Dongjum

School jongens / meisjes
1e prijs: Dylan Betten Franeker / Anna Wyke Bouma Berlikum / Jort Norder Franeker
2e prijs: Hanne Bouma Ried / Wesley de Jong Franeker / Fabienne Kooistra Ried

Jongens / meisjes
1e prijs: Rick Koning Franeker / Michel Zijlstra Franeker
2e prijs: Reinder Bouma Ried / Justin Haarsma Harlingen / Roos Talsma Achlum

 

Uitslagen: Franeker 15 Juni 2013 afgelast

 

Uitslagen: Hitzum / Ried 3 Juli 2013
Welpen meisjes
1e prijs: Maud Looge Peins / Jildau Wielenga Tzum / Rebecca Zwart Achlum
2e prijs: Senna Jeeninga Achlum / Meike Oevering Achlum

Welpen jongens
1e prijs: Leeroy Hoekstra Dongjum / Sybren kamstra Peins
2e prijs: Elmer Feenstra / Janco Tolsma Tzum

Pupillen jongens / meisjes
1e prijs: Rimar Looge Peins / Jelmer Wielenga Tzum
2e prijs: Rick Alberda Midlum / Redmer Cnossen Tzum / Francien Yntema Tzum

School jongens / meisjes
1e prijs: Iris Boersma Peins / Anne Wyke Bouma Ried / Wesley de Jong Franeker
2e prijs: Lars Bijlsma Franeker / Alien Hoekstra Achlum / Rixt Visser Ried

Jongens / meisjes
1e prijs: Jari Brander Franeker / Justin Haarsma Harlingen

 

Uitslagen: Inhaalwedstrijd 7 September 2013

Welpen Jeugd
1e prijs Rebecca Zwart Achlum / Meike Oevering Achlum / Harm v/d Ploeg Ried               
2e prijs: Sander Spoelstra Dongjum / Maud Looge Peins / Wiebe van Wier Peins

 

Pupillen Jeugd  
1e  prijs Arend One ten Hoopen Boer / Trea v/d Ploeg Ried / Wijtse Vollema Peins

 

Schooljeugd
1e prijs  Reinder Bouma Ried / Lennard Feenstra Franeker / Alien Hoekstra Achlum                    
2e prijs  Leentsje Bootsma Peins / Jari Brander Franeker / Janine Yntema Achlum