Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen 2010

 

Franeker zaalkaatswedstrijd Zondag 24 Januari

Tzum D.E.L. Basisscholen Woensdag 26 Mei  

Schalsum  Franekeradeel  partij Jeugd Zaterdag  5 Juni

Schalsum  Franekeradeel partij Senioren Zondag  6 Juni

Herbayum Master Fokkemapartij Woensdag 16 Juni 


Uitslagen: Franeker Zaalkaatsen 24 Januari 2010

Welpen:

1e prijs: Albert Gerbrandy Witmarsum
2e prijs: Niels Miedema Ried


Pupillen:
1e prijs: Cees Hanenburg Franeker
2e prijs: Pieter Kleinjan Witmarsum


Schooljongens / schoolmeisjes:
1e prijs: Mart van der Molen Witmarsum
2e prijs: Pascal Herz Tzum

 

Dames / Meisjes:
1e prijs: Samantha Bollema Franeker
2e prijs: Joukje Salverda Franeker

 

40+ / Senioren / Junioren / Jongens:
1e prijs: Jurrit Dijkstra Tzum
2e prijs: Renze Miedema Ried

 

Uitslagen: Tzum Basisscholen D.E.L. 26 Mei 2010

A: Klasse

1e prijs: Sjaak Bakker Achlum (K) Yvonne Eisma Tzum Jitske van der Sluis Tzum
2e prijs: Lars Bijlsma Franeker Nynke de Schiffart Tzum Jolt Vollema Peins 

 

B: Klasse

Winnaarsronde:

1e prijs: Djurre Seerden Franeker (K) Wessel van Wier Peins Jelma Palma Tzum
2e prijs: Rienk Kooistra Franeker Siard Bloemsma Franeker Melvin Bokma Dronrijp
3e prijs: Lyhle Bugan Dongjum Justin Hoekstra Dongjum Petra de Schiffart Tzum

4e prijs: Rimar Looge Peins Anke van der Horst Tzum Nynke van der Veen Tzum

4e prijs: Harm Jelle Westra Tzum Iris Kuiken Dongjum Jelte Kamstra Peins

4e prijs: Sjouke Weever Franeker Migchiel Anema Achlum Sven Bosch Tzum


Verliezersronde:
1e prijs: Cees Haneburg Franeker Lars Kingma Ried Hendrika Bijlsma Tzum 
2e prijs: Egbert de Vries Dongjum Wiebren Feenstra Achlum Wytse Vollema Peins
3e prijs:Lennard Feenstra Franeker Remco Heslinga Franeker Siebrich Atsma Tzum

 

Schalsum  Federatie partij Jeugd  5 Juni 2010

Welpen meisjes: Simon Talsma Wisselbeker
1e prijs: Achlum Alien Hoekstra, Leonie Vrieswijk
2e prijs: Tzum Siebrich Atsma, Petra de Schiffart

 

 Welpen jongens:Johannes Posthumus Wisselbeker
1e prijs: Franeker1 Lars Bijlsma, Siard Bloemsma, Remco Heslinga
2e prijs: Peins Jort Feenstra, Rimar Looge, Wessel van Wier
3e prijs: Franker2 Rene de Haan, Dirk de Vries, Thomas Werkhoven


Pupillen meisjes: Harm van der Vaart Wisselbeker
1e prijs: Peins Nynke Kamstra, Hiske Zeinstra
2e prijs: Tzum Anne-Rixt Cnossen, Nynke de Schiffart, Yvonne Eisma

 

Pupillen jongens:  Pier Postma Wisselbeker
1e prijs: Ried Robert Broeders, Roel Pieter de Jong
2e prijs: Franeker1 Dylan Betten, Cees Hanenburg, Bouke Lokhorst
3e prijs: Franeker2 Jari Brander, Erwin Kamstra, Rimmert Vellinga

 

Schoolmeisjes: Janet Blanke Wisselbeker  

Niet verkaatst

 

Schooljongens: Ysbrand Peter de Groot Wisselbeker 
1e prijs: Dongjum Lyhle Bugan, Pieter Smink, Jan Smink
2e prijs: Franeker Janco de Groot, Rick Koning, Michel Zijlstra
3e prijs: Tzum Pascal Herz, Thom Strikwerda, Tsjidsger Terpstra

 

Meisjes: Cornelis Roersma Wisselbeker             
1e prijs: Peins Carolien Feenstra, Anne-Berber Zeinstra
2e prijs: Franker Larissa Bollema, Samantha Bollema, Joukje Salverda

 

Jongens:Johannes de Groot Wisselbeker           
1e prijs: Franeker Erik de Groot, Kars Zeinstra, Dennis Zijlstra
2e prijs: Ried Sierk Kooistra, Dennis Scheen, Edze Wigarda

 

Schalsum Federatie partij Senioren  6 Juni 2010

A klasse:             
1e prijs: Peins Jaap Jan Feenstra (k), Otte Bruinsma, Erwin van Wier 
2e prijs: Franeker Jacob Kamstra, Ludwig seerden, Klaas bindert Malda

 

B klasse:             
1e prijs: Peins1 Roland van Wier, Gerard van Wier, Hans Jouke Bootsma
2e prijs: Tzum Jurrit Dijkstra, Johan Koster, Ane Piet Strikwerda
3e prijs: Franeker Jan Hof, Mark Jan Riemersma, Klaas Salverda

 

Dames:                
1e prijs: Tzum1 Froukje de Vries (k), Anita Koopmans, Corina van Wieren
2e prijs: Tzum2 Gerhardine Talsma, Lucretia van der Brug, Nynke Carla van der Meer
3e prijs: Achlum Suzanne Bosma, Matty Noordmans, Wieke Zondervan

 

40+ klasse:          
1e prijs: Franeker Henk Deelstra, Tjipko Vellinga (k), Mark Wever
2e prijs: Midlum Pieter Alberda, Piet Andringa, Piet de Groot

 

Herbayum  Master Fokkemapartij 16 Juni 2010

1e prijs: De Oanset 1 Ried Cathrinus van Wieren / Roel Pieter de Jong / Thomas Kleefstra 
2e prijs: De Oanset 4 Ried Edwin Miedema / Reinder Bouma / Niels Miedema
3e prijs: De Bolder Franeker Sjaak Bakker / Jan Sjouke Weewer / Jari Brander
4e prijs: De Oanset 2 Ried Robert Broeders / Jolt Vollema / Geert Kleefstra
De houder van de wisselprijs Master B.J. Fokkema partij 2010 is De Oanset Ried

Uitslag van de finale 5-4 (6-6)