Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen 2011

 

Franeker zaalkaatswedstrijd

Tzum D.E.L. Basisscholen Woensdag 11 Mei  

Schalsum Master Fokkemapartij Woensdag 15 Juni 

Ried  Franekeradeel  partij Jeugd Zaterdag  23 Juli

Ried  Franekeradeel partij Senioren Zondag  11 September  NIET VERKAATST ivm de gesteldheid van het veld

 

Uitslagen: Tzum Basisscholen D.E.L. 11 Mei 2011

A: Klasse
1e prijs: Roel Pieter de Jong (Koning) Ried / Djurre Seerden Franeker / Anne-Rixt Cnossen
2e prijs: Cees Hanenburg Franeker / Jan Sjouke Weever Sexbierum / Ineke van der Ploeg Ried

 

B: Klasse Winnaarsronde:
1e prijs: Wesley de Jong (Koning) Franeker / Hidde Jonker Achlum / Jaap Jan Rienks Boer
2e prijs: Tjalling Feenstra Herbaijum / Hanne Bouma Ried / Teake Brouwer Peins
3e prijs: Nynke Kamstra Peins / Houkje Aardema Tzum / Wouter van der Horst Tzum
3e prijs: Lennart Feenstra Franeker / Wytse Vollema Peins / Harto Schillemans Tzum

 

Verliezersronde:
1e prijs: Jan Vrieswijk Achlum / Iris Kuiken Dongjum / Sanne Strikwerda Tzum
2e prijs: Kirsten van der Pol Herbaijum / Reny van Wieren Ried / Justin Hoekstra Dongjum
3e prijs: Egbert de Vries Dongjum / Elise Jorna Tzum / Redmer Cnossen Tzum

 

Schalsum  Master Fokkemapartij 15 Juni 2011

1e prijs:   De Oanset I Ried: Roel Pieter de Jong / Jolt Vollema / Hiske Zeinstra
2e prijs: De Toermalijn I Franeker: Siard Bloemsma / Lennard Feenstra / Djurre Seerden
3e prijs:  De Moskeflapper I Herbaijum: Gerrit Huisman / Tjalling Feenstra / Lars Bouma

De houder van de wisselprijs Master B.J. Fokkema partij 2011 is De Oanset Ried

Uitslag van de finale: 5-2 (6-2)

 

Ried  Federatie partij Jeugd  23 Juli 2011

Welpen meisjes: Simon Talsma Wisselbeker
1e prijs: Ried: Trea van der Ploeg / Reny van Wieren

 
Welpen jongens:Johannes Posthumus Wisselbeker
1e prijs: Peins: Rimar Looge / Jelte Kamstra / Wytse Vollema
2e prijs: Franeker: Tim Bijlsma / Alwin Feenstra / Rutger van der Pol

 

Pupillen meisjes: Harm van der Vaart Wisselbeker
1e prijs: Peins: Iris Boersma / Leentje Bootsma
2e prijs: Ried 1: Anne Wyke Bouma / Joanne Broeders / Mirthe Klazinga

 

Pupillen jongens:  Pier Postma Wisselbeker
1e prijs: Franeker 1: Dylan Betten / Cees Hanenburg / Erwin Kamstra
2e prijs: Franeker 2: Wesley de Jong / Lennard Feenstra

 

Schoolmeisjes: Janet Blanke Wisselbeker  
1e prijs: Peins: Nynke Kamstra / Geertje Mennema

 

Schooljongens: Ysbrand Peter de Groot Wisselbeker 
1e prijs: Ried 1: Robert Broeders / Thomas Kleefstra / Cathrinus van Wieren
2e prijs: Ried 2: Reinder Bouma / Geert Kleefstra / Maurice Kooistra

 

Meisjes: Cornelis Roersma Wisselbeker (niet verkaatst)

Jongens:Johannes de Groot Wisselbeker  
1e prijs: Tzum1: Sjoerd Bakker / Sander Hoekstra
2e prijs: Achlum: Wiebe Anema / Tjitse Ben Hoekstra / Jaap van Dijk

 

Ried Federatie partij Senioren  11 September 2011 (NIET VERKAATST)