Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen 2017

Zachte bal partij 23-7-2017

 

Zachte bal wedstrijd Federatie Franekeradeel in Herbaijum

De Federatie Franekeradeel organiseerde op zondag 23 juli een zachte bal wedstrijd voor senioren vanaf 16 jaar.

Voorzitter Arjen Nauta memoreerde dat deze wedstrijd voor de eerste keer in acht jaar tijd werd gehouden.

Gastheer de kaatsvereniging ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum had alles uitstekend voorbereid.

Onder leiding van scheidsrechter Marco Fijma ging de wedstrijd om 11.00 uur van start.

In de middag verslechterde de weersomstandigheden maar dat mocht de kaatsers niet deren.

In de beslissende wedstrijd om de eerste plaats versloeg het partuur van Frits Hoekstra, Jelte Hylkema en Lars Bouma dat van Wiebe Anema, Frank Scheffer en Mara Scheffer met 5-2 (6-4).

Ondanks de regen bleven veel kaatsers en bestuursleden nazitten in de gezellige clubaccommodatie van de Kv ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum.

 

Uitslag

1e prijs: Frits Hoekstra Tzum / Jelte Hylkema Achlum / Lars Bouma Herbaijum

2e prijs: Wiebe Anema Achlum / Frank Scheffer Ried / Mara Scheffer Ried

 

Verliezers ronde

1e prijs: Klaas Meinsma Tzum / Dickie de Vries Herbaijum / Margareth Hinrichs Franeker

2e prijs: Arjan Oevering Achlum / Martin Feenstra Herbaijum / Jorn Tigchelaar Franeker

 

Basisscholen DEL 19-4-2017

A-klasse

1e prijs: Jorrit Palma Tzum (koning) en Femke Buwalda Franeker

2e prijs: Wouter Oppedijk Achlum en Marrit Wielenga Tzum

B-klasse

1e prijs: Minke Jonker Achlum, Thijs Vrij Franeker (koning)

2e prijs: Bianca Hiemstra Tzum Ivo Idsinga Franeker

3e prijs:Ricardo v/d Ploeg Ried, Marije Westra Tzum

 

1e prijs verliezersronde: Gerrit Jan Tolsma (Tzum) en Bauke Groot (Achlum)

2e prijs verliezersronde: Gerben Jellema Franeker, Melle Talsma Achlum

3e prijs verliezersronde: Sybrich Westra Tzum, Rudmer Faber Achlum

 

Master B.J. Fokkemapartij 14-6-2017

Uitslag

 

1e prijs: De Staetlânsskoalle 2 Tzum

            Yannah Palma / Marrit Wielenga

 

2e prijs: De Oanset 1 Ried

            Wiebe van Wier / Rients Dijkstra / Jelmer Suierveld

 

3e prijs: De Oanset 2 Ried

            Janneke Posthumus / Lea Rispens / Femke van Wier

 

4e prijs: De Opslach Franeker

            Femke Buwalda / Jorrit Buwalda / Jisse Draaisma

 

4e prijs: De Oanset 3 Ried

             Myrthe van der Ploeg / Marije Heeres / Ricardo van der Ploeg

 

Finale 5 -5 (6-4)