Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen 2018

Eindklassement DEL cyclus
Master B.J. Fokkemapartij
Zachte bal wedstrijd

Franekeradeelpartij senioren

Franekeradeel partij jeugd

 

Eindklassement D.E.L. cyclus 2018

Welpen meisjes

Louise de Jong Franeker

 

Welpen jongens

1e prijs: Melle Talsma Achlum

2e prijs: Harmen Zijlstra Achlum

 

Pupillen meisjes

1e prijs: Mirthe van der Ploeg Ried

2e prijs: Sjirkje Vrieswijk Achlum

3e prijs: Mirthe de Boer Achlum

 

Pupillen jongens

1e prijs: Jorrit Palma Tzum

2e prijs: Allard Sijbesma Tzum

 

Schoolmeisjes

1e prijs: Janneke Posthumus Ried

2e prijs: Senna Jeeninga Achlum

3e prijs: Maartje de Jong Achlum

 

Schooljongens

1e prijs: Elmer Feenstra Franeker

 

Meisjes

1e prijs: Mariska Miedema Hitzum

2e prijs: Meike Oevering Achlum

 

Jongens

1e prijs: Jort de Jong Achlum

 

 

Master B.J. Fokkemapartij 2018

Onder ideale weersomstandigheden organiseerde de Federatie Franekeradeel gisteren in Hiotzum de traditionele jaarlijkse Master B. J. Fokkema partij voor basisscholen in (oud) Franekeradeel.

Voorzitter Arjen Nauta memoreerde bij de opening dat deze partij is vernoemd naar Master Bauke Fokkema, het voormalige hoofd van de basisschool in Peins. De heer Fokkema heeft heel veel gedaan om het schoolkaatsen te stimuleren. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Federatie Franekeradeel.

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Durk van Wier. De fraaie wisseltrofee gaat voor een jaar naar OBS De Oanset in Ried. OBS De Oanset 1 Ried versloeg CBS De Staetlânsskoalle 1 Tzum met 5 -0 (6-0).

Gastheer de Kaatsvereniging De Eendracht uit Hitzum had alles uitstekend voorbereid.

 

Uitslag

 

Winnaars ronde

1e prijs: OBS De Oanset 1 Ried: Wiebe van Wier / Rients Dijkstra / Myrthe van der Ploeg

2e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 1 Tzum: Jorrit Palma / Simon Benders / Dytmar de Groot

3e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 2 Tzum: Gerbrich Koster / Marrit Wielenga / Bianca Hiemstra

 

Verliezers ronde

1e prijs: SBO De Bolder Franeker: Wietze Wemer / Nathan Kasius / Corné Bakker

2e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 3: Meindert Jan Zijlstra / Jelmer Zijlstra / Redmer van der Meulen

 

Zachte bal wedstrijd Herbayum

 

Onder ideale weersomstandigheden organiseerde de Federatie Franekeradeel gisteren in Hiotzum de traditionele jaarlijkse Master B. J. Fokkema partij voor basisscholen in (oud) Franekeradeel.

Voorzitter Arjen Nauta memoreerde bij de opening dat deze partij is vernoemd naar Master Bauke Fokkema, het voormalige hoofd van de basisschool in Peins. De heer Fokkema heeft heel veel gedaan om het schoolkaatsen te stimuleren. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van de Federatie Franekeradeel.

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Durk van Wier. De fraaie wisseltrofee gaat voor een jaar naar OBS De Oanset in Ried. OBS De Oanset 1 Ried versloeg CBS De Staetlânsskoalle 1 Tzum met 5 -0 (6-0).

Gastheer de Kaatsvereniging De Eendracht uit Hitzum had alles uitstekend voorbereid.

 

Uitslag

 

Winnaars ronde

1e prijs: OBS De Oanset 1 Ried: Wiebe van Wier / Rients Dijkstra / Myrthe van der Ploeg

2e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 1 Tzum: Jorrit Palma / Simon Benders / Dytmar de Groot

3e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 2 Tzum: Gerbrich Koster / Marrit Wielenga / Bianca Hiemstra

 

Verliezers ronde

1e prijs: SBO De Bolder Franeker: Wietze Wemer / Nathan Kasius / Corné Bakker

2e prijs: CBS De Staetlânsskoalle 3: Meindert Jan Zijlstra / Jelmer Zijlstra / Redmer van der Meulen

 

Franekeradeelpartij senioren

 

Heren A Klasse

1e prijs: Peins: Wessel van Wier / Pieter van Althuis (Koning) / Jolt Vollema
2e prijs: Franeker: Dennis Zijlstra / Atze Bos / Theun van der Molen

 

Heren B Klasse

1e prijs: Peins: Otte Bruinsma / René Talsma (Koning)
2e prijs: Ried: Erik van Bruxvoort / Robert Broeders
3e prijs: Hitzum: Tabe Zijlstra / Willem Miedema

 

Dames

1e prijs: Franeker: Joukje Salverda (Koningin) / Margreet Kuipers – Visser / Marijke Zijlstra
2e prijs: Achlum 3: Lize Kramer / Roos Talsma / Janine Yntema
3e prijs: Ried: Joanne Broeders / Rianne Hiemstra / Bettie Punter

 

Heren 40+

1e prijs: Franeker 1: Tjipko Vellinga (Koning) / Jan Sipma / Reitse Kleinsma
2e prijs: Franeker 2: Jacob Kamstra / Ludwig Seerden / Bennie Hof

 

 

Franekeradeel partij jeugd

 

Franekeradeel partij voor de jeugd op zaterdag 9 september 2017 in Achlum

 

Welpen meisjes
1e prijs: Achlum 2: Annabeth Scheffer / Sjirkje Vrieswijk

 

Welpen jongens
1e prijs: Franeker: Jorrit Buwalda / Mara Kuipers / Anne Jellema
2e prijs: Achlum 1: Rudmer Faber / Melle Talsma / Bauke Groot

 

Pupillen meisjes
1e prijs: Tzum: Marrit Wielenga / Yannah Palma / Gerbrich Koster
2e prijs: Ried 1: Mirthe van der Ploeg / Lea Rispens / Janneke Posthumus

 

Pupillen jongens
1e prijs: Dongjum: Hessel Postma / Jeroen Schinkel / Wietze Wemer
2e prijs: Achlum: Egbert Groot / Brent Jeeninga

 

Schoolmeisjes
1e prijs: Tzum 1: Jildau Wielenga / Anke Greidanus / Alise Elgersma
2e prijs: Tzum 2: Marije van der Meulen / Ingrid Hiemstra
3e prijs: Achlum 4: Mariska Miedema / Klaske Rijpma

 

Schooljongens
1e prijs: Achlum: Hylke Talsma / Meike Oevering / Wouter Oppedijk
2e prijs: Ried: Bart Broeders / Harm van der Ploeg

 

Jongens
1e prijs: Dongjum: Martin Schinkel / Folkert Postma / Sander Spoelstra

 

Meisjes
1e prijs: Achlum: Ilse Yntema / Mirthe Yntema / Leonie Vrieswijk