Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Overige uitslagen

Hier vindt u de uitslagen van de volgende partijen: 


Per jaar kunt u de winnaars terugvinden. 

 

Tzum: Basisscholen d.e.l 

Tzum: Master B.J.F.  Fokkema partij 
Schalsum: Senioren d.e.l. 
Franeker: Franekeradeelpartij-Jeugd 
Franeker: Franekeradeelpartij-Senioren