Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Verenigingen en andere

Kaatsvereniging "Jan Bogtstra" Franeker

www.janbogtstra.nl

 

Kaatsvereniging "de Eendracht" Hitzum

www.hitzum.com/verenigingen-2/kv-de-eendracht

 

Kaatsvereniging "Ons genoegen" Schalsum

https://kaatsen.wordpress.com/about/

 

Kaatsvereniging "V.v.V. Klaas Mug" Ried

www.vvvklaasmug.nl

 

Kaatsvereniging "Jan Zeinstra" Herbayum

www.kvjanzeinstra.nl

 

Kaatsvereniging "KV Achlum" Achlum

www.kvachlum.nl

 

Kaatsvereniging "kaatsvereniging M&V" Dongjum

http://www.dongjum-boer.nl/verenigingen/kaatsvereniging-moed-en-volharding

 

Kaatsvereniging "kv Wes-wis" Tzum

www.kfwezwis.nl

 

Kaatsvereniging Midlum

Kaatsvereniging "kv Pieter Jellema" Peins

Kaatsvereniging "kv Klaas Boorsma" Zweins

 

Koninklijke Nederlandse kaatsbond

www.knkb.nl

 

Kaatsfan

www.kaatsfan.nl

 

Of check de facebookpagina van de verschillende verenigingen!