Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Wedstrijden federatie

Jaarlijks stelt de wedstrijdleider van de Federatie het concept van de wedstrijdlijst samen conform het roulatiesysteem en in overleg met de betrokken verenigingen. Op de Algemene najaarsvergadering wordt de wedstrijdlijst definitief vastgesteld.

 

Alle aangesloten verenigingen die zich in het gebied van de Federatie bevinden worden hiervan in kennis gesteld.
Tevens zullen de wedstrijd data via de media bekend worden gemaakt (onder andere de website van de Federatie Franekeradeel).

 

Met betrekking tot deelname en opgave gelden richtlijnen die per wedstrijd verschillen.
Deze zijn (veelal) in de loop van de tijd door de Algemene vergadering van de Federatie vastgesteld.

 

De wedstrijden zijn:
Dorpencompetitie
Federatiecyclus d.e.l.
Master B.J. Fokkemapartij
D.E.L. Basisscholen
Franekeradeelpartij jeugd
Franekeradeelpartij Senioren en Dames
Franekeradeel receptiepartij.

 

 

U kunt de uitslagen en richtlijnen per wedstrijd terug vinden.
U kunt deze reglementen ook teruglezen bij Richtlijnen en reglementen.
Voor vragen neemt u contact op met: federatiefranekeradeel@hotmail.com