Federatie Franekeradeel

Alles wat u moet weten over het federatie kaatsen in franekeradeel

Wintertraining

Beste kaatsvrienden,

 

Na een onderbreking van een paar jaar hebben we eind 2016 geïnventariseerd of er ook belangstelling was voor een nieuwe start van de winter kaatstraining.

Dit bleek gelukkig het geval te zijn!

 

Begin februari 2017 zijn we in de gymzaal van Achlum van start gegaan met twee groepen onder leiding van trainer Henk Talsma.

Vanaf 16 februari 2018 wordt er in Achlum opnieuw getraind. Dit maal met 18 kinderen (2 groepen van 9).

 

Helaas was er voor een training in sporthal de Trije (Franeker) geen trainer beschikbaar. De KNKB heeft een lijst met (potentiële) trainers maar in de praktijk blijkt dat veel mensen op deze lijst niet beschikbaar zijn.

Wij blijven echter voor het winter seizoen 2019 op zoek naar een trainer!

 

De jubeljaren van gemiddeld 124 deelnemers zijn (voorlopig) verleden tijd.

Oorzaken: de opkomst van de kaatsscholen, het kunnen kiezen uit een keur aan sporten, een baan naast schooltijd voor de oudere jeugd en andere vrijetijdsbestedingen.

 

Als bestuur hebben we besloten om een eigen koers in te slaan. We hoeven niet te concurreren met de kaatsscholen. Wij bieden een wintertraining aan waarmee de jongste jeugd de basis vaardigheden van de kaatssport onder de knie krijgt en de oudere jeugd zich er verder in kan bekwamen.

Daarnaast is het de bedoeling dat de deelnemers na afloop van de training aan een aantal criteria kunnen voldoen (bijvoorbeeld de opslagafstand).

En: plezier hebben in de wintertraining staat voorop!

 

De training duurt 10 weken van begin februari tot half april en sluit mooi aan op de zomertraining die door veel verenigingen wordt georganiseerd.

De deelname staat open voor kinderen vanaf 7 jaar.

De kosten bedragen € 30,00 per persoon. De penningmeester van de Federaasje Frjentsjerteradiel stuurt na afloop van de wintertraining een rekening naar de vereniging waarvan jeugdleden de training hebben gevolgd.

 

Wij wensen alle deelnemers veel plezier met de training en zien jullie graag terug op het veld!

 

Het bestuur van de Federaasje Frjentsjerteradiel

 

Arjen – Erwin – Gerard – Herman - Jeannette