Wintertraining

Beste kaatsvrienden,

Het kaatsseizoen zit er (bijna) op. Een blik terug op de afgelopen maanden stemt ons als bestuur tevreden. We zijn intussen bezig met het nieuwe seizoen. De wintertraining in de Franeker Trije hebben we opgepakt. We vragen nu al jullie aandacht voor deze training.

Waarom?
Als Federatie willen we de wintertraining graag faciliteren voor onze jeugdleden. Uitgangspunt is wel dat het verhaal kostendekkend moet zijn. We willen daarom nu al inventariseren hoeveel belangstelling er is vanuit de leden van jullie vereniging. Dit geeft ons duidelijkheid over de kostprijs. Vorig seizoen waren de kosten € 55,00 per persoon. Dit werd al ‘behoorlijk aan de prijs’ ervaren. In totaliteit namen 19 kaatsers deel aan de training. Onvoldoende om de kosten te dekken en in onze beleving te weinig om een serieuze wintertraining te faciliteren.

Wat vragen we van jullie? 

  • Bij jullie jeugdleden de vraag uitzetten of ze mee willen doen aan de wintertraining begin 2016.
  • Ons voor uiterlijk 1 november de namen (+ e mailadressen) door te geven aan grietdevries@hotmail.com

 De trainingen vinden plaats op of dinsdag tussen 16.15 – 18.15 uur of op de vrijdag tussen 17.00 – 19.00 uur.

 

Wat gaan wij doen?

We gaan jullie bij voldoende belangstelling (we hanteren een ondergrens van 30 deelnemers) informeren over de dag, het tijdstip, de kostprijs en de start van de wintertraining.

 

Met sportieve groet,

 

Griet, Arjen en Herman

Bestuur Federaasje Frjentsjerteradiel

© federatiefranekeradeel 2016