Bestuur

voorzitters

Voorzitter: 
Arjan Nauta
Fonteinstraat 30
8872 NJ Midlum
tel: 06-36209658
e-mail: arjen.k.nauta@ziggo.nl

Secretaris (vacant)
Griet de Vries is op de voorjaarsvergadering na 9 jaar afgetreden als secretaresse. Het secretariaat wordt waargenomen door de voorzitter, Arjen K. Nauta.
Voor alle vragen op het gebied van het secretariaat kunnen jullie bij hem terecht.


Penningmeester:
Herman Heeres
Lageweg 6
8811 HS Ried
tel: 0517-269244
e-mail:h.heeres@ziggo.nl


Wedstrijdsecretaris:
Hier kunt u terecht voor alle wedstrijdzaken!
Gerard Gall
Kerkbuurt 29
8805 TH Hitzum
06-11471526
e-mail: 
gerardgall8@gmail.com

 

Materiaalbeheer
Erwin van Wier
Meester Frankstraat 33
8812 JM Peins
06-36395479
E mail: e.vanwier@hetnet.nl


Beheerder website (behoort NIET tot bestuur)
Klaske Kooistra
Hearewei 20
8851 GB Tzummarum
Email: klaskekooistra@hotmail.com


© federatiefranekeradeel 2016