Uitslagen 2019

De kop is er weer af!

De Federatie Franekeradeel heeft op woensdag 24 april met de traditionele door elkaar loten wedstrijd voor basisscholen in Tzum haar seizoen geopend.

 

Er werd gekaats in een A poule en een B poule.

De A poule stond onder leiding van scheidsrechter Marco Fijma en de B poule onder Durk van Wier.

De sfeer was uitstekend en het weer ook!

 

Uitslag:
A poule
1e prijs: Jorrit Palma (koning) Tzum / Meindert Jan Zijlstra Hitzum
2
e prijs: Rudmer Faber Achlum / Dytmar de Groot Tzum

B poule
1
e prijs: Jarno Miedema (koning) Franeker / Mirthe de Boer Achlum / Sido Meijer Ried
2
e prijs: Bauke Groot Achlum / Sven Vrij Franeker

Link naar fotoalbum door Lieuwe Bosch
https://myalbum.com/album/sCmqruWZXrDv


1e ronde door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

Op woensdag 8 mei organiseerde de Federatie Franekeradeel de 1e ronde van haar door elkaar loten cyclus in samenwerking met de kaatsverenigingen van Zweins en Ried.
Durk van Wier was scheidsrechter in Zweins terwijl Durk Houtsma de leiding had in Ried.
De welpen en pupillen traden om 15.00 uur aan in Zweins terwijl de schooljongens/schoolmeisjes en jongens/meisjes om 17.00 uur aan hun wedstrijden begonnen.

Beide kaatsverenigingen hadden het hele gebeuren goed voorbereid.

Zweins:
Welpen
1e prijs: Jelmer Zijlstra Tzum / Jarno Klaas Miedema Schalsum

Pupillen
Winnaarsronde:
1
e prijs: Melle Talsma Achlum / Mara Kuipers Franeker
2
e prijs: Mark Reitsma Tzummarum / Sjirkje Vrieswijk Achlum

Verliezersronde:
1
e prijs: Harmen Zijlstra Achlum / Sytske Strikwerda Dongjum


Ried:
Schooljongens / Schoolmeisjes
1e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins / Gerbrich Koster Tzum / Yannah Palma Tzum

Jongens / Meisjes
1
e prijs: Elmer Feenstra Franeker / Annika Faber Achlum


Tweede ronde door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

Op woensdag 15 mei organiseerde de Federatie Franekeradeel de 2e ronde van de door elkaar loten cyclus.
De beide gastheren, de Kaatsvereniging Achlum en de Kaatsvereniging De Eendracht Hitzum, hadden niets aan het toeval overgelaten om er een geslaagde middag van te maken!
De leiding van de wedstrijden was in handen van de scheidsrechters Durk van Wier en Marco Fijma.

Onder goede weersomstandigheden gingen de welpen en pupillen om 15.00 uur van start in Achlum terwijl de schooljongens / schoolmeisjes en jongens/meisjes om 17.00 uur in Hitzum aan hun wedstrijden begonnen.

Er werd sportief en in een goede sfeer gekaatst.

In de categorie welpen was het zinderend spannend! Het winnende partuur van Harmen Zijlstra en Sander Yntema won beide wedstrijden met 5-5 (6-4) en 5-5 (6-4).

Er werd ook gedreven gekaatst in de categorie jongens/meisjes. Het partuur van Elmer Feenstra, Senna Jeeninga, Mara Scheffer en dat van Jort de Jong, Meike Oevering en Mariska Miedema wonnen hun eerste wedstrijd. In de beslissende wedstrijd won het partuur van Jort de Jong moeizaam van het partuur van Elmer Feenstra met 5-4 (6-0).

Uitslag
Welpen
1e prijs: Harmen Faber Achlum / Sander Yntema Achlum

Pupillen meisjes
1
e prijs: Annabeth Scheffer Achlum / Silke de Jong Achlum

Pupillen jongens
1
e prijs Yvo Idsinga Schalsum / Melle Talsma Achlum / Jisse Draaisma Franeker

Schoolmeisjes / Schooljongens
1
e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins / Femke Buwalda Franeker
2
e prijs: Gerbrich Koster Tzum / Ale Idsardi Zweins / Bianca Hiemstra Tzum

15:5 winnaars315:5 winnaars1
Federatiewedstrijd

29 mei 2019

Welpen & pupillen

 

Vandaag werd er een federatiewedstrijd gekaatst. Om 15.00 uur ging het los. Bij de welpen werd er gekaatst in een poule. Er waren 4 parturen. De meeste partijen waren snel afgelopen. In de laatste ronde ging het tussen het partuur van Jarno Klaas Miedema en Caitlin Hoekstra tegen Redmer van der Meulen en Sander Yntema om de eerste en tweede prijs. Na een spannende partij wisten Jarno en Caitlin te winnen met 5-3, zij namen dan ook de krans mee naar huis. De tweede prijs was voor Redmer en Sander.

Bij de pupillen meisjes waren er drie parturen en werd er gekaatst in een poule. Het waren hele spannende partijen die eindigden in 5-4, 5-4 en 5-5. Mirthe de Boer en Sjirkje Vrieswijk wisten alles te winnen waardoor zij op het eerste plek eindigen.

Bij de pupillen jongens waren er ook drie parturen en werd er ook in een poule gekaatst. Er zaten spannende partijen tussen maar ook mindere spannende partijen. Er werd fanatiek gekaatst en grote kaatsen geslagen. Uiteindelijk wisten Melle Talsma en Rick Wolbers alles te winnen. Dubbel feest voor Melle vandaag omdat hij jarig was en de krans mee naar huis mocht nemen! Het was een zeer geslaagde en zonnige dag! 

 

Welpen
1de prijs: Jarno Klaas Miedema Schalsum & Caitlin Hoekstra Dongjum

2de prijs: Redmer van der Meulen Tzum & Sander Yntema Achlum

Winnaars 29-5-2019

 

Pupillen meisjes

1de prijs: Mirte de Boer Achlum & Sjirkje Vrieswijk Achlum

 

Pupillen jongens

1de prijs: Melle Talsma Achlum & Rick Wolbers Schalsum


Jongens/Meisjes

1e prijs: Jort de Jong Achlum / Meike Oevering Achlum en Mariska Miedema AchlumSchooljongens / Schoolmeisjes / Jongens / Meisjes

 

Sfeervolle Master Bauke Fokkema wedstrijd in Dongjum

 

Afgelopen woensdag 12 juni organiseerde de Federatie Franekeradeel de jaarlijkse Master Bauke Fokkema wedstrijd voor basisscholen.

Deze wedstrijd staat open voor de leerlingen van basisscholen in (oud) Franekeradeel. De scholen vaardigen parturen af voor deze wedstrijd.

De wedstrijd is vernoemd naar de heer Bauke Fokkema, het hoofd van de voormalige basisschool in Peins die heel veel heeft gedaan voor het bevorderen van het schoolkaatsen.

De fraaie glazen wisseltrofee is destijds beschikbaar gesteld door de heer en mevrouw Fokkema.

Een enthousiaste ploeg bestuursleden en vrijwilligers van gastheer de kaatsvereniging ‘Moed en Volharding’ Dongjum had het hele gebeuren minutieus voorbereid. De organisatie was meer dan voortreffelijk!

De wedstrijd werd geleid door scheidsrechter Durk van Wier. De wedstrijd verliep vlekkeloos en er werd sportief gekaatst. Het was een mooie kaatsmiddag!

 

De finale ging tussen de parturen van CBS It Iepen Finster Finster 3 Achlum en De Bolder Franeker. Het partuur van Achlum, Melle Talsma en Rudmer Faber, zetten hun tegenstanders gedecideerd opzij met 5-0 (6-0). Het partuur van De Bolder had overigens te kampen met blessures dat hen parten speelde.

De fraaie glazen wisseltrofee gaat voor een jaar naar It Iepen Finster in Achlum.

 

Uitslag
Winnaars ronde:
1e prijs: CBS It Iepen Finster 3 Achlum: Melle Talsma / Rudmer Faber
2
e prijs: SBO De Bolder Franeker: Thymo Groenwoud / Wietze Weemer / Corné Bakker
3
e prijs: CBS It Iepen Finster Achlum: Harmen Zijlstra / Harmen Faber

Verliezers ronde:
1
e prijs: CBS It Iepen Finster Achlum: Bauke Groot / Jochem Rijpma
2
e prijs: CBS De Korendrager 3 Franeker: Sil de Vries / Jarno Miedema

masterB>J> FOkkema1

 


Slotronde door elkaar loten cyclus in Franeker en Herbaijum

 

Afgelopen woensdag 19 juni organiseerde de Federatie Franekeradeel de vierde en tevens slotronde van haar door elkaar loten cyclus.

De beide gastheren, de Kaatsvereniging ‘Jan Bogtstra’ Franeker en de Kaatsvereniging ‘Jan Zeinstra’ Herbaijum hadden alles uitstekend voorbereid.

De welpen en pupillen begonnen om 15.00 uur aan hun wedstrijden op het zonovergoten Sjûkelân, terwijl de schooljongens / schoolmeisjes en jongens / meisjes om 17.00 uur aantraden in Herbaijum.

De beide scheidsrechters Durk van Wier en Marco Fijma leidden een gemoedelijke en sportieve wedstrijd.

 

Uitslag
Welpen
1e prijs: Sander Yntema Achlum / Milan Aansorgh Dongjum

Pupillen meisjes
1
e prijs: Mara Kuiper Franeker / Marlies Vrieswijk Achlum

Pupillen jongens
1
e prijs: Yvo Idsinga Schalsum / Rudmer Faber Achlum

Schooljeugd / Jongens / Meisjes

Winnaars ronde
1
e prijs: Hylke Talsma Achlum / Senna Jeeninga Achlum
2
e prijs: Sietse Muizelaar Franeker / Janneke Posthumus Ried

Verliezers ronde
1
e prijs: Jort de Jong Achlum / Ale Idsardi Zweins


Eindklassement door elkaar loten cyclus Federatie Franeekradeel

 

Na afloop van de vierde en tevens slotronde van de door elkaar loten cyclus werden de prijzen van het eindklassement uitgereikt.

De puntentelling is als volgt: voor elke 1e prijs krijgt een individuele kaatser 5 punten, voor de 2e prijs 3 punten en voor de 3e prijs 1 punt. Winnaars van de 1e prijs van de verliezers ronde krijgen ook 1 punt.

Daarnaast krijgt elke deelnemer 1 punt voor de aanwezigheid.

eindklassement

 

Eindklassement
Welpen jongens
1e prijs: Sander Yntema Achlum
2
e prijs: Jarno Klaas Miedema Franeker

Welpen meisjes
1
e prijs: Caitlin Hoekstra Dongjum

eindklassement1eindklassement2

Pupillen jongens
1
e prijs: Melle Talsma Achlum
2
e prijs: Yvo Idsinga Schalsum
3
e prijs: Rudmer Faber Achlum

Pupillen meisjes
1
e prijs: Mara Kuipers Franeker
2
e prijs: Sjirkje Vrieswijk Achlum

Schooljongens
1
e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins
2
e prijs: Ale Idsardi Zweins

Schoolmeisjes
1
e prijs: Femke Buwalda Franeker
2
e prijs: Gerbrich Koster Tzum

Jongens
1
e prijs: Sietse Muizelaar Franeker
1
e prijs: Hylke Talsma Achlum

Meisjes
1
e prijs: Annika Faber Achlum
2
e prijs: Senna Jeeninga Achlum

   © federatiefranekeradeel 2016