eerste federatiewedstrijd 

https://myalbum.com/album/nzflFFXbH7C6

START SEIZOEN FEDERATIE FRANEKERADEEL IN TZUM

 

Volgens de traditie startte de Federatie Franekeradeel haar seizoen met de door elkaar loten wedstrijd voor basisscholen in (oud) Franekeradeel.

Deze wedstrijd vindt al sinds 1951 plaats in Tzum. De kransen en prijzen worden gesponsord door de bewoners van het dorp.

Voorzitter Arjen Nauta memoreerde dat deze wedstrijd voor 67e keer werd gehouden.

De leiding was in handen van de scheidsrechters Durk van Wier en Marco Fijma.

Ondanks het gure weer werd er sportief en met enthousiasme gekaatst.

 

UITSLAG

 

A POULE

1e prijs: Wiebe van Wier (Koning) Peins / Jarno van der Ploeg Ried

2e prijs: Wietze Wemer Dongjum / Rients Dijkstra Ried

 

B POULE

Winnaars ronde:

1e prijs: Gerrit Jan Tolsma (Koning) Tzum / Merian Jeeninga Achlum / Silke de Jong Achlum

2e prijs: Nathan Kasius Franeker / Rudmer Faber Achlum / Mirthe de Boer Achlum

3e prijs: Jeroen Bronger Ried / Dytmar de Groot Tzum

3e prijs: Emma Bartlema Ried / Redmer van der Meulen Tzum / Jisse Draaisma Franeker

 

Verliezers ronde:

1e prijs: Nynke Rijpma Achlum / Jelmer Zijlstra Franeker

2e prijs: Caprice Tolsma Tzum / Jochem Rijpma Achlum / Jorick Tamminga Tzum

   © federatiefranekeradeel 2016