Wedstrijdagenda 2017

WEDSTRIJDAGENDA FEDERATIE FRANEKERADEEL 2017


Woensdag 19 april 
Tzum Basisscholen d.e.l. A+B-klasse 15.00 uur Durk van Wier/Marco Fijma 
Opgave t/m maandag 17 april 17.00 uur


Woensdag 10 mei 
Hitzum Federatie del cyclus welpen j/m pupillen j/m 15.00 uur Durk van Wier 
Herbarijum Federatie del cyclus schooljeugd j/m jongens meisjes 17.00 uur Erwin van Wier
Opgave t/m maandag 8 mei 19.00 uur

 

Woensdag 17 mei 
Ried Federatie cyclus welpen j/m pupillen j/m 15.00 uur 
Durk van Wier
Dongjum 
Federatie cyclus schooljeugd j/m jongens/meisjes 17.00 uur Erwin van Wier
Opgave t/m maandag 15 mei 19.00 uur 
Woensdag 14 juni
Ried Master B. J. Fokkema partij 15.00 uur Durk van Wier/club
Opgave t/m maandag 12 juni 17.00 uur


Woensdag 21 juni
Franeker Federatie cyclus welpen / pupillen j/m 15.00 uur Durk van Wier
Schalsum Federatie cyclus schooljeugd j/m jongens / meisjes 17.00 uur Erwin van Wier
Opgave t/m maandag 19 juni 19.00 uur 

Woensdag 28 juni
Achlum Afdelingen wedstrijd welpen j/m pupillen j/m 15.00 uur Durk van Wier
             Afdelingen wedstrijd schooljeugd j/m jongens / meisjes 17.00 uur Erwin van Wier
Opgave t/m maandag 26 juni 19.00 uur 


Woensdag 5 juli
Peins Federatie cyclus welpen / pupillen j/m 15.00 uur Durk van Wier
Zweins Federatie cyclus schooljeugd j/m jongens / meisjes 17.00 uur Erwin van Wier

Opgave t/m maandag 3 juli 19.00 uur 

Zondag 23 juli
Herbaijum Zachte bal wedstrijd 11.00 uur Durk Houtsma


Zaterdag 9 september en  zondag 10 september Federatieweekend

Zaterdag 10 september
Achlum Franekeradeel partij jeugd 13.00 uur Durk van Wier / Erwin van Wier


Zondag 
zondag 11 september
Achlum Receptie Franekeradeel partij 09.00 uur
             Franekeradeel partij senioren 10.00 uur Durk Houtsma / Marco Fijma


Vergadering agenda

Voorjaarsvergadering,
13 maart, 20.00 uur dorpshuis Achlum
Najaarsvergadering, 13 november, 20.00 uur dorpshuis Achlum


© federatiefranekeradeel 2016